Projekta „Senioru labo darbu maratons” ieviešana noslēdzas ar grāmatas prezentāciju un vēlējumu: senioru aktivitātēm turpināties!

28. februārī noslēdzas apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) realizācija. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” 14 mēnešu periodā ieviesa biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”.

 

21. februārī Rīgā notika projekta noslēguma pasākums, kurā tika analizēti sasniegtie rezultāti, plānota turpmākā attīstība. Pasākuma gaitā tika prezentēts projekta informatīvais izdevums „Seniori labo darbu grāmata”.

Pasākuma dalībniekus sveica Jeļena Ābola, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā komunikācijas nodaļas vadītāja, kura vēlēja meklēt un realizēt jaunas idejas. Uzrunu dalībniekiem teica Urs Bühler, Šveices konfederācijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis, kas pastāstīja par Šveices valdības un pilsoņu sniegto atbalstu šajā projektu programmā. Interesanta klātesošajiem bija Agneses Gailes, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vadītājas vietnieces un Eiropas gada (2012) koordinatores, prezentācija par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei, kura aktivitātēs tiek aicināti iesaistīties seniori.

Prezentācijā par projekta sasniegtajiem rezultātiem tika sniegta informācija, ka kopā dažādās projekta aktivitātēs, kas notika visos Latvijas reģionos, piedalījušies aptuveni 2500 dalībnieki. Kā konkrētas personas tie bija vairāk kā 700 seniori, arī 150 jaunieši. Pasākumu dalībnieki pārstāvēja 73 biedrības. Kā veiksmīgākās aktivitātes tika atzītas nodarbības, labdarības akcijas, pieredzes apmaiņas pasākums. Projekta rezultātus izvērtēja divas NVO ekspertes- Ausma Pastore un Liesma Ose. Projekts sniedzis ieguldījumu paaudžu mijiedarbības veicināšanā un senioru lomas sabiedrībā stiprināšanā.

Pasākums noslēdzās ar „Senioru labo darbu grāmatas” atklāšanu. Šis izdevums latviešu, angļu un vācu valodā informē par projekta norisēm un iepazīstina ar senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” paveikto astoņos gados. Grāmata satur 30 portretskices par senioriem no dažādiem novadiem, kas ar labiem darbiem ir piepildījuši savu ikdienu. No Līvānu puses izdevumā ievietoti apraksti par dambretes treneri Ati Auzānu, sportistiem Gunāru- Jāni Mīkuli un Leontīni Vītolu, Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils filiāles Līvānu nodaļas vadītāju Otīliju Rudzāti, izcilo vecmāmiņu Helēnu Vuškārnieci un savas mājas labiekārtošanas rosinātāju Skaidrīti Vucēnu. Cerams, ka apraksti par senioru paveikto rosinās citus dzīvot interesantāk un vairāk rūpēties par tuvākajiem. Izdevums tiks nodots skolām un bibliotēkām. Apakšprojekts „Senioru labo darbu maratons” noslēdzas, bet tā ieviesēji cer, ka uzsāktās aktivitātes turpināsies.

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai