Projekta dalībnieki veic pārbaudes darbus latviešu valodā un integrācijas kursā.

Biedrība “Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Projekta nozīmīgākās aktivitātes ir latviešu valodas apmācības un zināšanu papildināšana integrācijas kursā. Jūnija mēnesī projekta dalībnieki veic pārbaudes darbus, kas ļaus tiem novērtēt savas zināšanas.

 

Biedrības „Baltā māja” projekta aktivitātes notiek piecās Latgales pilsētās: Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā un Līvānos. Projekta ietvaros septiņu mēnešu laikā visās piecās projekta ieviešanas vietās notiek latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss, kurus kopā apmeklē 100 projekta dalībnieki.

Projekta nozīmīgākās- apmācību aktivitātes tika uzsāktas februāra mēnesī un tagad- maija mēneša nogalē un jūnija mēnesī, tās noslēdzas ar pārbaudes darbiem. Pārbaudes darbus, kas sagatavoti atbilstoši biedrības „Baltā māja” izveidotajai programmas, izpilda katrs projekta dalībnieks. Pārbaudes darbi parādīs gan dalībnieku latviešu valodas zināšanas, gan zināšanas par Latvijas valsts vēsturi un tradīcijām, tāpat ļaus pārliecināties par līdzdalību projekta tematskajos pasākumos un mācību ekskursijās.

Interaktīvā veidā projekta dalībnieku zināšanas tiks pārbaudītas arī projekta noslēguma pasākumā, kopā ar komandu biedriem ejot pa „Zināšanu pārbaudes taku”. Ejot pa „taku” būs jāatmin krustvārdu mīkla, jāpārāda uz kartes ievērojamākās Latvijas pilsētas un tūrisma objekti. Tāpat būs nepieciešamas zināšanas par tautas dziesmām, arī būs jāmāk saskaņot lietvārdi un tiem atbilstošiem darbības vārdiem.

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Šis preses paziņojums ir veidots ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild biedrība „Baltā māja”

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA