Ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es” apceļo Latgali.

Biedrība “Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”, kura no 11. jūnija būs apskatāma Ludzā.

 

Biedrības „Baltā māja” projekta aktivitātes notiek piecās Latgales pilsētās: Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā un Līvānos. Projekta ietvaros septiņu mēnešu laikā visās piecās projekta ieviešanas vietās notiek latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss, kurus kopā apmeklē 100 projekta dalībnieki.

Ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es”, ir viena no projekta aktivitātēm, kuras mērķis ir veicināt projekta publicitāti. Fotogrāfiju autori ir projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” dalībnieki. Fotogrāfijas ir emocionāls un māksliniecisks veids kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji ir izteikuši savu viedokli par valsti un vietu, kurā tie dzīvo, par līdzcilvēkiem, par Latvijas dabu.

Ceļojošā fotoizstāde sastāv no 5 roll-up stendiem, kas kopā parāda 30 fotogrāfijas. Izstāde secīgi tiek izstādīta visās 5 pašvaldībās, kurās notiek projekta aktivitātes un, projektam noslēdzoties, tā tiks piedāvāta izstādīšanai arī citās Latgales reģiona pašvaldībās.

Ceļojošā fotoizstāde „Latvija, kādu to redzu es” tika atklāta Līvānos, tad tā tika izstādīta Špoģos (Daugavpils novads), tālāk izstāde bija apskatāma Preiļu Galvenajā bibliotēka. Sākot no 11. jūnija fotoizstāde atradīsies Ludzas tautas namā (adrese: Stacijas iela 41, Ludza), kur tā būs izvietota līdz 19. jūnijam. Pēc tam fotoizstāde tiks pārvesta uz Rēzekni, kur tā būs apskatāma no 19. līdz 28. jūnijam Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību Kultūras namā (adrese: Latgales ielā 54, Rēzekne).

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Šis preses paziņojums ir veidots ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild biedrība „Baltā māja”

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA