Projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros projekta dalībnieki apmeklēja LR Saeimu un tikās ar NVO pārstāvjiem.

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr.1DP/ 1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” organizēja pieredzes apmaiņa braucienu uz Rīgu 18 /05/2011.

 

Projekta ietvaros notikusi aktivitāte- pieredzes apmaiņas brauciens. Brauciena mērķis bija Rīga, tas notika 18/maijā, piedalījās 25 dalībnieki. Vispirms tikaika apmeklēta LR Saeima, kurā ekskursijas vadītāj iepazīstināja ne vien ar Saeimas telpām, bet arī pastāstīja par Saeimas deputātu un darbinieku darbu. Dalībnieki aktīvi uzdeva jautājumus par komisiju un sēžu darba organizāciju, arī par iespējām NVO sektoram un privātpersonām sniegt priekšlikumus un ierosinājumus.

Pieredzes apmaiņas pasākuma turpinājumā notika pieredzes un viedokļu apmaiņas pasākums biedrībā „Alianse”. Savā pieredzē dalījās biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” pārstāves Rasma Pīpiķe un Inta Šimanska, piedalījās arī arī biedrību „Delna” un „Samarieši” pārstāvji. Sarunas tēma bija labās pieredzes piemēri līdzdalībai politikas un lēmumu pieņemšanas procesos. Biedrības „Baltā māja” darbinieki uzzināja arī jaunāko informāciju par NVO un MK sadarbības memoranda darbību un iecerēm. Sarunu gaitā dalībnieki uzzināja noderīgas ierosmes, kuras varētu īstenot Līvānos, radās arī idejas turpmākai sadarbībai. Biedrība „Baltā māja” tika uzaicināta pievienoties „Latvijas Pilsoniskā alianse” dalīborganizāciju saimei.

Pieredzes apmaiņas pasākumu tā dalībnieki novērtēja kā izdevušos un atzinīgi novērtēja Rīgas NVO atbalstu un dalīšanos ar savu pieredzi. Mājupceļā risinājās sarunas par to, kā gūto informāciju izmantot turpmāk, lai veicinātu sabiedrības vajadzībām vērstas norises un aktivitātes Līvānu novadā.

Informāciju sagatavoja

Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.