Projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros notika diskusija- apaļais galds “Sabiedrības interesēm atbilstošu izglītības, sporta un kultūras pasākumu īstenošana”

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr.1DP/ 1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” organizēja diskusiju- apaļo galdu “Sabiedrības interesēm atbilstošu izglītības, sporta un kultūras pasākumu īstenošana”

Diskusija- apaļais galds, kura tēma bija “ Sabiedrības interesēm atbilstošu izglītības, sporta un kultūras pasākumu īstenošana”, tā notika Līvānos, 2011.gada 2. Jūnijā Līvānu novada kultūras centra telpās. Diskusijā piedalījās 30 dalībnieki, kas pārstāvēja Līvānu novada pašvaldību un tās kultūras iestādes, vietējās NVO, piedalījās arī aktīvi jaunieši un seniori. Diskusiju vadīja Ausma Pastore, kurai ir liela pieredz diskusiju vadīšanā.

Diskusijas ievadā projekta vadītāja Inguna Badune informēja diskusijas dalībniekus par ESF projektu, kura ietvaros tiek rīkots pasākums. Turpinājumā diskusijas vadītāja Ausmas Pastores vadībā dalībnieki aktīvi inicēja esošās problēmas novadā kopumā un arī sev pazīstamām mērķa grupām. Vairāki no dalībniekiem uzsvēra, ka īpaši būtu jāpievērš uzmanība piemērotu kultūras pasākumu nodrošināšanai mazturīgajiem iedzīvotājiem, arī senioriem ģimenēm ar bērniem.

Diskusijas turpinājumā noritēja darbs grupās, kurās dalībnieki izstrādāja ietikumus konkrētām mērķa grupām un pēc tam prezentēja paveikto. Pēc prezentācijām sekoja plašas debates, kurās pārēji dalībnieki sniedza savus ieteikumus. Diskusijas dalībnieki vēlēja Līvānu novada kultūras darbiniekiem ņemt vērā ieteikumus un veidot pasākumus Līvānu novadā vēl saturīgākus un atraktīvākus.

Plašāka informācija par diskusijas norisi būs pieejama Līvānu novada informatīvā izdevuma „Līvānu novada vēstis” jūlija numurā diskusijas dalībnieka Reiņa Jačmenkina sagatavotā problēmrakstā.

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.