Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros piedalījās apmācību seminārā “Uzstāšanās un diskusiju vadīšanas prasmju paaugstināšana.”

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” piedalījās apmācību seminārā “ Uzstāšanās un diskusiju vadīšanas prasmju paaugstināšana”.

 

Apmācību seminārs notika Līvānos, 2011.gada 2 maijā, tajās piedalījās 16 dalībnieki- biedrības darbinieki, biedri un brīvprātīgie. Apmācības vadīja Vita Brakovska no biedrības „Zinis”, kurai ir liela pieredze jautājumos, kas saistīti ar apmācībām prezentēšanas un diskusiju vadīšanas prasmju paaugstināšanā Apmācību vadītāja izmantoja prezentāciju, arī interneta resursus, notika arī darbs individuāli un grupās Apmācību procesu nodrošināja, projekta ietvaros iegādātais ekrāns un tāfele. Dalībnieki apmācību darbā pierakstiem izmantoja projekta ietvaros izgatavoto bloknotu ar logo; tika nodrošināta arī kafijas pauze. Apmācību seminārs noslēdzās ar tā izvērtējumu, kurā dalībnieki atzinīgi novērtēja gūtas zināšanas un iemaņas. Gūtās zināšanas biedrības darbinieki un biedri izmantos savā ikdienas darbā un tās tiks pielietotas arī citās projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” aktivitātēs.

 

Informāciju sagatavoja

Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”. 93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.