„Mēs runāsim par to, lai tas, kas ir labs, būtu vēl labāks!”

Reinis Jačmenkins

„Mēs runāsim par to, lai tas, kas ir labs, būtu vēl labāks!” Ar šādiem vārdiem 2011. gada 2. jūnijā Līvānu novada kultūras centra kamerzālē sākās projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” organizētā trešā diskusija „Sabiedrības interesēm atbilstošu izglītības, sporta un kultūras pasākumu īstenošana”. Diskusijā piedalījās visdažādāko profesiju pārstāvji kultūras jomā, darbinieki no Līvānu novada domes, biedrības „Baltā māja”, pensionāri un jaunieši, kuri diskusijas vadītājas Ausmas Pastores vadībā centās apjaust, kas tiek piedāvāts un ko vajadzētu īstenot Līvānu pilsētā un novadā.

 

Diskusijas sākumā dalībnieki dalījās iespaidos par pasākumiem, kas tiem visspilgtāk palikuši atmiņā. Populārākie no tiem bija Līvānu pilsētas svētki un sporta svētki gan Līvānu pilsētā, gan arī Līvānu novada pagastos. Lai arī diskutētāji atzina, ka pasākumu ir tiešām daudz un liela daļa no tiem ir interesanti, sarunas laikā atklājās arī nepilnības, kuru risināšanai kopīgi tika izvēlētas vairākas mērķa grupas un apzinātas to vajadzības.

Seniori. Vecākās paaudzes pārstāvji labprāt apmeklē dažādus pasākumus un ir priecīgi par katru koncertu, kas notiek ne tikai Līvānu pilsētā, bet visā novadā, taču viena no problēmām ir nokļūšana uz tiem – nav transporta. Sabiedriskais transports tik bieži nekursē un ne visi var atļauties uz koncertiem doties ar automašīnām. Kā problēmas risinājums izskanēja ideja par mikroautobusu pakalpojumu ieviešanu – tādā veidā uz pasākumu tiktu nogādāti ne tikai pensionāri, bet iespējams piesaistīti arī jauni apmeklētāji. Izskanēja arī ideja, ka pensionāri kā izklaides vietu ceturtdienu vakaros varētu izmantot jauniešu iecienīto klubu „Moonlight”.

Bērni un skolēni. Diskutētāji pauda ideju, ka Līvānu novada Kultūras Centrā ir nepieciešama bērnu istaba, kur vecāki pasākuma laikā varētu atstāt bērnus kvalificētas auklītes uzraudzībā, tādējādi tiktu nodrošināta interesanta izklaide bērnam, kā arī mierīga pasākumu baudīšana vecākiem un apkārtējiem.

Daudzbērnu ģimenes labprāt apmeklētu koncertus un izrādes, ko sniedz viesmākslinieki un Latvijā populāri cilvēki. Taču zināms, ka šādi pasākumi ir samērā dārgi un visa ģimene kopā doties uz to bieži nevar atļauties. Tādēļ diskusijā izskanēja doma par atlaižu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm. Interesanta ideja diskutētājiem likās arī kino seansi ģimenēm, taču Līvānu novada Kultūras Centra vadība informēja, ka Līvānu novada Kultūras Centrā nav nepieciešamās aparatūras, lai nodrošinātu kvalitatīvus kinoseansus.

Arī piekļuves problēma māmiņām ar ratiņiem joprojām ir aktuāla tēma. To vajadzētu pārdomāt nopietni visā Līvānu pilsētā, jo pat vietās, kur ir izveidotas ratiņu uzbrauktuves, tās praktiski izmantot ir visai nereāli. Šo pašu problēmu varētu attiecināt arī uz citu mērķa grupu – cilvēkiem ar invaliditāti.

Daļa diskutētāju uzskatīja, ka būtu jāpievērš lielāka uzmanība vientuļo cilvēku iesaistīšanai pasākumu apmeklēšanā, taču citi diskusijas dalībnieki bija pārliecināti, ka tas ir lieki, jo nevar uzspiest cilvēkam to, ko viņš nevēlas.

Jauniešiem būtu nepieciešama atpūtas vieta, uz kuru varētu doties jebkurā diennakts laikā, ja ne katru dienu, tad vismaz piektdienās un sestdienās. Diskusijas dalībnieki izteica domu, ka tā varētu būt kafejnīca, kur jaunieši brīvdienās, atgriezušies no studijām, varētu satikt savus draugus, domubiedrus, nepiespiestā gaisotnē pavadīt ziemas drēgnos vakarus. Līvānu Bērnu un Jauniešu centra direktore Valentīna Poikāne atzina, ka šāda ideja jau ir apsvērta un, iespējams, tuvāko gadu laikā tiks realizēta. Pēc diskutētāju domām jauniešiem nozīmīga ir arī darba pieredze un prakse, tādēļ diskutētāji ieteica sadarboties ar uzņēmējiem, kuri to palīdzētu nodrošināt. Kā viens no risinājumiem tika ieteikts Līvānu novada attīstības fonda izveide, kas palīdzētu ne tikai piesaistīt līdzekļus stipendijām, bet arī NVO mazo grantu projektiem, kas bija populāri Līvānu novadā vairāku gadu periodā. Jaunieši ierosināja, ka nozīmīgākas stipendijas būtu pelnījuši arī aktīvie vidusskolēni vai skolēni ar izcilām sekmēm.

Sportisti atzina, ka liela nepieciešamība ir kvalitatīva sporta zāle, jo esošā ir pārāk maza un noslogota, lai varētu apmierināt visas sporta entuziastu grupas. Diskutētāju vidū bija arī Līvānu florbola komandas pārstāvji, kuri apgalvoja, ka viņu skaits jau sasniedzis aptuveni četrdesmit sportistus, taču atbilstošas sporta zāles ar bortiņiem nav. Citi diskusijas dalībnieki ieteica meklēt sponsorus vai rakstīt projektus, kas spētu piešķirt konkrētu naudas summu sporta zāles aprīkošanai.

Kā aktuālākā problēma, kas skar visas mērķa grupas, tika izvirzīta informācijas trūkums, kuras risināšanai diskusijas dalībnieki ieteica interesantas idejas:

  • Afišu stendu sakopšana un pārklājstiklu ievietošana, lai svarīgākā informācija paliktu neaizskarta. Tāpat arī bija ierosinājums ieviest stendu apsaimniekošanu, kas nodrošinātu kārtību sludinājumu izvietošanā.
  • Kustīga afišu staba izveide visapmeklētākajā un populārākajā vietā pilsētā;
  • Inovatīva ideja – pilsētas radio. Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Kraukle informēja diskusijas dalībniekus, ka šī ideja jau ir tikusi apsvērta, un Līvānu novada domei, sadarbojoties ar Līvānu uzņēmējiem, drīzumā tā varētu tikt ieviesta.

Diskusijas noslēgumā dalībnieki bija pārdomu pilni un emocionāli uzlādēti, kā arī gatavi īstenot sabiedrības interesēm atbilstošus izglītības, sporta un kultūras pasākumus. Esi aktīvs un piebiedrojies! Tikai kopā spēsim noorganizēt maksimāli sabiedrības interesēm atbilstošus pasākumus, jo katra viedoklis un ieguldījums ir svarīgs.Publikācija– problēmraksts ir sagatavota projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37) ietvaros.


Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.