Projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros notika diskusija- apaļais galds “Dabas aizsardzība, sakārtota vide un iedzīvotāju drošība Līvānu novadā”

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr.1DP/ 1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” organizēja diskusiju- apaļo galdu “Dabas aizsardzība, sakārtota vide un iedzīvotāju drošība Līvānu novadā”.

Diskusija- apaļais galds, kura tēma bija “Dabas aizsardzība, sakārtota vide un iedzīvotāju drošība Līvānu novadā”, tā notika Līvānos, 2011.gada 27. aprīlī Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra telpās. Diskusijā piedalījās 29 dalībnieki, kas pārstāvēja Līvānu novada pašvaldību un tās iestādes un vietējās NVO un uzņēmējus. Diskusijā piedalījās Līvānu novada medicīnas darbinieki, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Valija Ruisa, vairāki Līvāna novada sportisti, deputāti Juris Kirilovs un Mārīte Vilcāne. Diskusiju vadīja Marika Rudzīte- Griķe, kura labi pārzin Līvānu novada situāciju.

Diskusijas ievadā projekta vadītāja Inguna Badune informēja diskusijas dalībniekus par ESF projektu, kura ietvaros tiek rīkots pasākums. Diskusijas vadītājas prezentācijā tika sniegta informācija par esošā situāciju novadā aplūkojamajās tēmās. Turpinājumā dalībnieki aktīvi analizēja esošās problēmas savās nozarēs vai sev pazīstamās sfērās. Vairāki no dalībniekiem uzsvēra, ka vide mums apkārt prasa daudz darba, tā pašlaik vairākās vietās ir nesakārtota, nedroša un nepievilcīga. Daudzi bija norūpējušies par apkārtējiem mežiem, kas pēc ziemas postījumiem tiek izzāģēti milzīgos apmēros. Jautājumus par dabu labi pārzināja sportisti, kuru treniņi notiek dažādās Līvānu novada vietās.

Otra tēma, kas izraisīja plašas debates un kurā dalībnieki sniedza ieteikumus bija iedzīvotāju drošība. Vairums diskusijas dalībnieku bija vienisprātis, ka situāciju novadā uzlabotu pašvaldības policijas izveidošana. Tās darbība ne vien uzlabotu iedzīvotāju drošību, bet arī efektīvāk nodrošinātu kārtības un pašvaldības noteikumu ievērošanu ar soda sankciju palīdzību. Galvenais, kas rūpēja diskusijas dalībniekiem bija bērniem un jauniešiem droša vide Līvānu novadā.

Plašāka informācija par diskusijas norisi būs pieejama Līvānu novada informatīvā izdevuma „Līvānu novada vēstis” maija numurā diskusijas dalībnieces Indras Artemjevas sagatavotā problēmrakstā.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.