Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitātes Līvānos.

Uzsāktas apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes Līvānos. Apakšprojekta reģionālais apmācību seminārs Līvānos notika 24. februārī Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā.

 

Apakšprojekta reģionālais apmācību seminārā piedalījās seniori no Daugavpils novada- Višķu un Nīcgales pagastiem un mājinieki, kas pārstāvēja visus Līvānu novada pagastus. Visus dalībniekus kopā bija aicinājusi biedrības „Baltā māja” projekta reģionālā koordinatore Veneranda Caune. Semināra ievadā apmācību vadītāja Ausma Pastore sniedza informāciju par pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veidiem un rosināja dalībniekus vairāk uzzināt un izmantot iespējas, ko vecākajai paaudzei sniedz iesaistīšanās sabiedrības procesos. Atraktīvā veidā to izprast palīdzēja pasaka, kurai piemērotu nosaukumu domāja katrs no dalībniekiem. Semināra vadītāja parādīja, cik daudz ir iespēju katram aktīvi paust savu viedokli. Semināra turpinājumā, strādājot darba grupās, paši seniori domāja kā iespējams labāk palīdzēt viens otram un kā kopā darīt labus darbus. Dalībnieki atzina, ka palīdzība ir nepieciešama gan kaimiņiem, gan jaunajām ģimenēm ar bērniem, gan vientuļajiem līdzcilvēkiem. Vecākā gadagājuma cilvēki dalījās savā pieredzē par tiem labajiem darbiem, kas tiem snieguši īpašu gandarījumu. Pasākuma noslēgumā seniori atzina, ka kopīgi pavadītais laiks un gūtās zināšanas, palīdzes senioru biedrībām labāk sagatavoties savu ieceru realizēšanai.

Projekta turpmākās aktivitātes Līvānos būs nodarbības senioriem, kuru sagatavošanu un norisi koordinē Veneranda Caune, projekta reģionālā koordinatore.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.
Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai