Projekta „Biškopības attīstība Rožupē” dalībnieki pieredzes apmaiņas braucienā iepazinās ar citu zemnieku padarīto.

 

Biedrības „Baltā māja” projekta „Biškopības attīstība Rožupē” dalībnieki pieredzes apmaiņas braucienā Kokneses novadā guva sev noderīgas zināšanas un iepazinās ar citu zemnieku pieredzi.

Projekta dalībnieki 3. jūnijā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kokneses novadu. Vispirms notika iepazīšanās ar Latvijas biškopības muzeju Vecbebros, kurā bija plaša informācija par biškopības attīstību no senatnes līdz mūsdienām Vērtīga bija arī tikšanās ar vietējo zinošo biškopi.

Tālāk tika apmeklēta zemnieku saimniecība, kas audzē rapsi. Interesanti par savu pieredzi un darbību stāstīja zemnieku saimniecības „Janavas” saimniece, kas audzē ārstniecības augus, no kuriem gatavo zāļu tējas un krēmus.

Visiem ļoti patika ekskursija maizes ražotnē „Liepkalni”, kur tika gūta informācija ne vien par maizes ražošanu, bet arī par vēsturisko apkārtni. Stāstījums par „Liepkalnu” saimnieka darbu ne vienam vien lika pārliecināties par to, ka viss ir iespējams un ka visa pamatā ir smags un rūpīgs darbs.

Brauciens noslēdzās zemnieku saimniecībā „Dzidris”, kurā tiek ražots mājas vīns. Šīs saimniecības īpašnieka stāstījums lika pārliecināties, ka arī netradicionāls mājas rūpals var izdoties, ja labi pārzin gan ražošanas procesu, gan tirgus vajadzības.

Braucienā iepazītais un uzzinātais ļaus projekta dalībniekiem labāk izvērtēt savas iespējas un varbūt tas sekmēs kādam uzsākt realizēt kādu savu nākotnes ieceri. Lai mums veicas īstenot ko jaunu un lai citu paveiktie labie piemēri mums palīdzētu!

Image Image Image Image
Image Image Image

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune,
projekta koordinatore