Uzsākts darbs pie projekta “BE-ABLE” aktivitātēm saskaņā ar 2007-2013 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu.

No šī gada 1. decembra biedrība “Baltā māja” sadarbībā ar biedrību “Apmācību projekti” (partneris Latvijā) un Sabiedrisko organizāciju “Union of disabled social enterprises” (galvenais partneris Lietuvā) uzsāk projekta “Be-Able” ( LLIII-135 „Improving competitiveness for business of disables people”) īstenošanu saskaņā ar 2007-2013 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu.

Projekta partneri strādā, lai veicinātu sabiedrības labklājību un indivīdu sociālo integrāciju. Galvenais mērķis ir projekta teritorijā (Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos) uzlabot sociālo labklājības uzņēmumu konkurētspēju, lai radītu lielāku nodarbināto personu skaitu starp iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes, kuras sekmēs invalīdu nodarbinātību un palīdzēs risināt dažādas problēmas, kuras rodas ikdienas darbā. Kā viens no galvenajiem uzdevumiem tiek izvirzīts rast iespēju invalīdu integrācijai darba tirgū un veidot pilnvērtīgu darba vidi, attīstot jau esošas uzņēmējdarbības idejas, kā arī veicināt jaunu uzņēmumu dibināšanu sociālās labklājības veicināšanai.

Sīkāku informāciju par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas aktivitātēm lasīt šeit.