Projekta „Biškopības attīstība Rožupē” dalībnieki piedalījās „Heifer Baltijas fonda” 10 gadu jubilejā Lietuvā.

Biedrības „Baltā māja” projekta „Biškopības attīstība Rožupē” dalībnieki piedalījās „Heifer Baltijas fonda” 10 gadu jubilejas pasākumā Lietuvā, kura laikā notika projektu dāvinājumu nodošana.

 

„Heifer Baltijas fonda” jubilejas pasākums notika pilnībā atbilstoši Heifer principiem: palīdzi un dalies ar savu tuvāko. Pasākums notika Beižionis bērnu namā un tā audzēkņi no citiem projektu dalībniekiem saņēma audzināšanai pīlēnus un aitas. Pirms pasākuma bērni jau bija iepazinušies ar Heifer fondu un tā darbības principiem un to bija attēlojuši zīmējumos.

Pasākumā piedalījās „Heifer international” vadības pārstāvji no ASV; arī ASV vēstniece Lietuvā, arī ministriju pārstāvji no Lietuvas. Dalībnieki bija visu Baltijas valstu „Heifer Baltijas fonda” darbinieki un projektu dalībnieki. Pasākumā netika teiktas garas runas, bet tā dalībnieki stādīja kokus un ar sajūsmu skatījās bērnu nama audzēkņu šovu ar ponijiem un zirgiem. Tika izrādītas bērnu nama telpas un par dzīvi un darbu tajā stāstīja bērnu nama direktors Vilmantas Palčiauskas- apbrīnas vērts cilvēks un pedagogs ar lielo burtu.

Pasākuma dalībniekiem no Līvāniem bija iespēja iepazīties ar citiem projektu dalībniekiem no Latvijas un Lietuvas. Sarunās tika pārrunāts paveiktais, notika pieredzes apmaiņa un turpmākas sadarbības plānošana.

Biedrība „Baltā māja” pateicas „Heifer Baltijas fondam” un tā darbiniekiem par iespēju piedalīties tik vērtīgā un sirsnīgā pasākumā. Lai mums visiem kopā veicas kļūt vēl patiesākiem, draudzīgākiem un čaklākiem!

Image Image Image Image
Image Image


Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune,
projekta koordinatore