Projekta „Biškopības attīstība Rožupē” dalībnieki apgūst nepieciešamās iemaņas darbam ar bitēm.

Rožupes pagasta 15 ģimenes ir iesaistījušās biedrības „Baltā māja” projektā „Biškopības attīstība Rožupē”. Projekts saņēmis atbalstu no starptautiskas organizācijas „Heifer International”, to Baltijas valstīs pārstāv Baltijas Labdarības Fonds.

 

Ir notikušas vairākas nodarbības, kurās gūta ir informācija, kas ir nepieciešama biškopjiem. Liela vērība ir tikusi pievērsta praktiskai iemaņu apguvei.

Projekta dalībnieki jau ir saņēmuši katrs divus bišu stropus, kas ir pilnībā nokomplektēti. Stropi ir gatavoti SIA “Nemiers Plus” (Smiltenē). Projekta dalībnieki ir saņēmuši arī darbarīku komplektus, sēklas un citus biškopības piederumus. Īpaši priecīga bija diena maija mēneša beigās, kad bišu stropi tika nogādāti katra jaunā biškopja sētā. Pašlaik projekta dalībnieki nepacietīgi gaida bišu saimes, kuras tiks ielaistas jaunajos stropos līdz Jāņiem.

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune,
projekta koordinatore


Image Image Image
Image Image Image
Image