Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros piedalījās apmācību seminārā “Lēmumu pieņemšanas process, to pamatprincipi. Lēmumu pieņemšanas veidi.”

Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” piedalījās apmācību seminārā “Lēmumu pieņemšanas process, to pamatprincipi. Lēmumu pieņemšanas veidi.”

 

Projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai” apmācības 2011. gadā turpinās ar šūšanas prasmju apguvi. Apmācības notiek visā Līvānu novadā- Jersikas, Sutru, Rožupes, Rudzātu, Turku pagastos un Līvānu pilsētā. Projekta šūšanas aktivitātēm par projekta līdzekļiem tika iegādātas šujmašīnas, overloki, gludekļi, gludināmie dēļi, arī šūšanas piederumi un audumi.

Apmācību seminārs notika Līvānos, 2011.gada 16.februārī , tajās piedalījās 15 dalībnieki- biedrības darbinieki, biedri un brīvprātīgie. Apmācības vadīja Linda Jākobsone, kurai ir liela pieredze jautājumos, kas saistīti ar lēmumu pieņemšanu dažādos līmeņos- pašvaldībās, valdību parlamentos, arī Eiropas Savienība institūcijā, un starptautiskajās organizācijās. Apmācību vadītāja izmantoja gan interneta resursus, gan organizēja darbu grupas un individuāli. Apmācību procesu nodrošināja, projekta ietvaros iegādātais ekrāns un tāfele. Dalībnieki apmācību darbā pierakstiem izmantoja projekta ietvaros izgatavoto bloknotu ar logo; tika nodrošināta arī kafijas pauze. Apmācību seminārs noslēdzās ar tā izvērtējumu, kurā dalībnieki atzinīgi novērtēja gūtas zināšanas un iemaņas.

Gūtās zināšanas biedrības darbinieki un biedri izmantos savā ikdienas darbā un tās tiks pielietotas sekojošajās projekta aktivitātēs- tematiskajās diskusijās.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.