Projekta „Be-Able” pirmā un otrā posma rezultātu prezentācija Līvānos.

8. decembrī biedrība „Baltā māja” rīko semināru „Projekta „Be-Able” pirmā un otrā posma rezultātu prezentāciju”, kas notiek Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas 2007- 2013 projekta Nr. LLIII-135 „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) ietvaros.

Seminārā prezentācijas par jautājumiem, kas saistīti ar invalīdu integrēšanu darba tirgū Lietuvā sniegs biedrība “NSIS”, projekta partneris no Klaipēdas (Lietuva) biedrību “NSIS”. Par situāciju invalīdu nodarbinātības jautājumos Kurzemē informēs biedrība “Apmācību Projekti”, projekta partneris no Liepājas. NVA Preiļu filiāles Līvānu Klientu apkalpošanas centrs informēs par NVA organizētajiem aktīvās nodarbinātības pasākumiem personām ar īpašām vajadzībām. Par sociālajiem pabalstiem Līvānu novadā informēs Līvānu novada Sociālais dienests. Semināra otrajā daļā savā pieredzē darbā ar invalīdu integrēšanu darba tirgū dalīsies biedrības „Baltā māja”, “Preiļu NVO” un “Odin vita”.

Pasākuma norises vieta: Latgales mākslas un amatniecības centrs (adrese: Domes iela 1, Līvāni).

Pasākuma sākums: plkst.10.00.


Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune
Projekta koordinatore
Papildus informācija: Tel. 65381707; 26191652;
E-pasts: inguna@baltamaja.lv

Finansēšanas avots: Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļi projekta “Eiropas teretoriālā sadarbība”Latvijas –Lietuvas pārrobežu programmā 2007-2013 gadam. Realizētias projekts „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), projekta ligums Nr. LLII-135, kopējais projekta budžets 154921,21 EUR