Aktīvie seniori svinēja Starptautisko veco ļaužu dienu.

No 3. līdz 5. oktobrim notika pieredzes apmaiņas pasākums „Zinošs, darbīgs, kustīgs”, kas notika apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) ietvaros. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”.

 

Pieredzes apmaiņas pasākums „Zinošs, darbīgs, kustīgs” bija veltīts Starptautiskajai veco ļaužu dienai, kura tiek atzīmēta 1. oktobrī. Pasākuma pirmā diena notika Līvānos, tajā piedalījās vairāk kā 120 seniori. Tie bija apakšprojekta projekta dalībnieki no visiem reģioniem, arī viesi no citām Latgales reģiona senioru organizācijām. Pasākuma apmeklēja arī vietējie Līvānu novada iedzīvotāji, īpaši seniori. Kopā pasākumā piedalījās delegācijas no 24 pilsētām un pagastiem, bija viesu delegācija arī no Igaunijas, Habersti sociālā centra (Tallina).

 

Pasākumu ievadīja Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncerts, ko organizētāji bija sarūpējuši kā muzikālu dāvanu senioriem viņu svētkos. Skaistais pūtēju orķestra koncerts, kurā skanēja gan patriotiskas, gan skaistas sendienu melodijas no sirds iepriecināja sirmos kungus un dāmas. Pasākuma dalībniekus sirsnīgi sveica Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andris Vaivods, kurš ar cieņu un no sirds gādā par sava novada senioriem. Silvija Putnika, Garkalnes novada domes sociālā dienesta vadītāja, dalībniekiem nodeva sveicienus no Garkalnes novada domes. Turpinājumā sekoja vecāka gadagājuma iedzīvotājiem un to intereses pārstāvošajām organizācijām noderīga informācija par iedzīvotāju iespējām līdzdarboties sabiedrības dzīves un politikas norisēs, par to stāstīja NVO ekspertes Irīna Kulitāne un Rasma Pīpiķe.

 

Pasākuma turpinājumā ar apakšprojekta „Aktīvo senioru maratons” norisi klātesošos iepazīstināja projekta vadītāja Inguna Badune. Ar gandarījumu projekta dalībnieki varēja atcerēties līdz šim paveikto- aktīvo līdzdalību apmācību semināros, iegūtās noderīgās prasmes nodarbībās, paveikto savās pilsētās labdarības akcijās- „Labo darbu diena”. Par paveikto liecināja arī nelielā izstāde ar pašu gatavotajām rotām, atstarotājiem, kartiņām, konservētajām rudens veltēm. Pasākuma pirmās dienas pasākums noslēdzās ar Līvānu Jēkaba Graubiņa mūzikas un mākslas skolas audzēkņu muzikālu priekšnesumu. Katrs dalībnieks saņēma informatīvo avīzi „Zinošs, darbīgs, kustīgs” un baudīja svētku torti kafijas pauzē.

 

Apakšprojekta tiešie dalībnieki turpināja aktīvi līdzdarboties pasākuma turpinājumā, kas turpmākās divas dienas notika viesu nama kompleksā Ikšķiles novadā. No tām pirmajā dienā seniori piedalījās četrās radošās grupās: floristikas, latvju zīmju darbnīcā, tika iestudēta teātra izrāde un priekšnesumu gatavoja koris. Kopīgā vakara pasākumā katra grupa prezentēja savu veikumu. Tas bija lielisks koncerts ar teātra izrādi- pasakas mūsdienīgu versiju, krāšņi uzstājās Rudens koris, klātesošos iepriecināja no dabas materiāliem veidotās saulītes un visi ar interesi iepazinās ar latvju rakstu zīmēm.

 

Vakara pasākuma turpinājumā par padarīto projektā atraktīvā veidā stāstīja projekta dalībnieku delegācijas. Ventspilnieki dziedāja un deklamēja ventiņu izloksnē, jūrmalnieces izjusti skaitīja Raiņa un Aspazijas dzeju, jēkabpilieši bija dakterīšu brigāde, kas aicināja visus vingrot un zāļu vietā deva spēcinošu ārstniecisko tēju. Līvānieši, savukārt, bija visiem sagatavojuši dāvanas- atstarotājus un uzdeva mīklas. Viesi no Igaunijas demonstrēja skaistos tautastērpus un stāstīja, ka arī mūsdienās igauņi svētkos nēsā tautastērpus vai apģērbus, kuros izmantoti stilizēti etnogrāfiskie motīvi. Īpaši atraktīvs bija Staiceles senioru priekšnesums, kurš bija veidots teatralizētā veidā kā modes skate. Pasākumu ar skaistu muzicēšanu kuplināja Staiceles muzikanti- Antis Bergs un Ziedonis Pelēkais. Vakara izskaņā visi atzina, ka, tikai ieguldot pašu idejas un izdomu, ir iespējams sarīkot tik jaukus un interesantus svētkus. Vairāki no dalībniekiem pat ieteica nākotnē iestudēt jaunus senioru šovus.

 Nākošajā dienā senioriem bija sporta sacensības, kurās katram bija iespēja piedalīties vairāk kā desmit disciplīnās. Tajās bija jātrāpa mērķī, jāmet tālumā, jāmet lielākas vai mazākas bumbas, jālidina šķīvītis vai šķēps, notika arī nūjošana. Sacensības notika starp komandām, pāriem un individuāli un tāpēc savus rekordus sasniedza gandrīz visi.

 Pēc trim spraigajām, aktīvajām dienām seniori jutās kā uzlādēti ar enerģiju. Visi bija guvuši jaunus draugus, interesantas ierosmes, jutās atpūtušies un novērtēti. Biedrības „Baltā māja” darbinieki bija gandarīti, ka realizējot šo apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” pasākumu, bija iespējams sagādāt senioriem svētkus. Kopā darbojoties vairākām paaudzēm, mēs varam veiksmīgāk realizēt savas idejas, varam viens otru atbalstīt un esot kopā varam labi un lietderīgi pavadīt savu laiku.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai