Biedrība „Baltā māja”

6/08/2014

Biedrība „Baltā māja” projekta „LĪVĀNU NOVADA CILVĒKU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN VIŅU TUVINIEKU SALIEDĒTĪBAS VEICINĀŠANA” aktivitātes jūlijā.

Biedrības „Baltā māja” projekts atbalstīts nodibinājuma „Vidausdaugavas pārnovadu fonds” ieviestajā grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2014”. Grantu konkursu finansētāji ir Aglonas novada dome, Līvānu novada dome, Preiļu novada dome un Vārkavas novada dome. Projekta mērķis ir noorganizēt pasākumus un aktivitātes, kas veicinās cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu tuvinieku saliedētību. Projekta ieviešanu nodrošinās projekta darba grupa: biedrības „Baltā māja” sociālie darbinieki un speciālisti.

Atbilstoši projekta uzdevumiem šī 4. augustā tika organizēta projekta aktivitāte – Psiholoģiski terapeitisku metožu pielietošana brīvā dabā. Projekta dalībniekiem šī diena sākās 7:00 no rīta, kad visi iekāpa autobusā un devās uz Saulkrastu pludmali. Jau plkst. 10:00 cilvēki ar īpašām vajadzībām uz viņu ģimenes locekļi sāka baudīt smilšu un ūdens terapijas, arī praktiskas aktivitātes, kas tika organizētas ar mērķi veicināt ģimenes locekļu un līdzcilvēku saliedētību. Izmantojot dabas materiālus – smilgas, čiekurus, gliemežvākus, akmeņus un kastaņus tika veidoti smilšu zīmējumi formās, kas ļāva ikvienam atspoguļot savas iekšējās sajūtas. Brīvprātīgie palīgi organizēja smilšu un ūdens volejbola spēles, uzmanīja drošākos, kas baudīja jūras ūdens veldzi. Viens no drošākajiem biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra klientiem – Valdis Leitiņš, saliedētības veicināšanas spēles laikā kļuva par vienīgo brīvprātīgo, kurš ļāva sevi ierakt smiltīs. Jurija Buko mamma Raisa atzina, ka šī viņas dēlam ir bijusi pirmā reize pie jūras. Viktors Jačuks un Nikolajs Suslovs bija pirmie, kas Saulkrastu pludmales krastā sāka vākt visdažādāko krāsu akmeņus. Kamēr daļa projekta dalībnieku brīvprātīgo un biedrības darbinieku vadībā piedalījās spēlē „dzintara meklēšana”, kas veicināja smalkās motorikas attīstību, tikmēr Belovu ģimene veidoja smilšu celtnes.

Mājupceļā visi projekta dalībnieki atzina, ka šīs dienas aktivitāšu laikā ir atpūtušies un atbrīvojošies no uzkrātā stresa un spriedzes. Veselības un noskaņojuma uzlabošana palīdzēs dalībniekiem sekmīgāk piedalīties turpmākajās projekta aktivitātēs- radošajās darbnīcās.

 

Informāciju sagatavoja Līga Vērdiņa