Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 31.oktobris

 Oktobrī biedrībā “Baltā māja” ciemojās Vārkavas novadā un 29. oktobrī noticis projekta “Mēs – visi savējie” noslēguma pasākums 

Līdz ar 2019. gada sākumu biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošana notiks līdz oktobra mēneša beigām.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju. Projekta mērķis ir noorganizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas stiprina un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā. Projekta mērķa grupas ir dalībnieki no dažādām sabiedrības grupām; tajā skaitā NVO pārstāvji no Līvānu novada, Latgales un Vidzemes reģioniem. 

Oktobris – projekta “Mēs – visi savējie” noslēguma mēnesis, kad 2. oktobrī notika pēdējais informatīvais un sadarbību veicinošais pasākums pie Latgales reģiona lauku novadu NVO, (projekta aktivitāte Nr. 3.1.), kad biedrības “Baltā māja” darbinieki un brīvprātīgie darbinieki devās uz gleznaino un skaisto Vārkavas novadu, kā arī svarīgs atskaites punkts – 29. oktobris projekta “Mēs – visi savējie” noslēguma pasākums, kad atskatījāmies uz visu projekta laikā paveikto, sējām jaunas idejas nākotnes projektiem.

Bet mazliet sīkāk par visu! Skaistajā 2. oktobra rītā devāmies uz Vārkavas novadu, kas ir tepat, blakus, piekļaujas Līvānu novadam, (pēc novadu reformas, iespējams, daļa no Vārkavas novada pievienosies Līvānu novadam) tiekoties gan ar biedrību „Vārkavas novada pensionāri”, kas pārsteidza ar neremdināmu iedvesmu, dzīvessparu, dejotprieku un izcilu viesu uzņemšanas prasmi. Biedrības pamatmērķi, kas tiek īstenoti Vārkavas novadā, biedrība veicina vietējo iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos, kā arī nodarbojas ar īsteni latviskas vides tradīciju saglabāšanu un pilnveidošanu, īpašu uzmanību pievēršot pieaugušo un sociālo riska grupu tālākizglītībai. Bija vērtīgi dalīties savā pieredzē un uzklausīt kolēģus.

Biedrība “Baltā māja” tikās arī ar biedrību „Dzintars 2007”, kā pamatideja ir sabiedrības primāro vajadzību izzināšana un realizācija, tāpat arī sabiedrības indivīdu integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, līdzīgi kā biedrībai “Baltā māja”.

Īpašu uzdevumu novadā veic ģimenes palīdzības centrs “Ligzda”, kura mērķi ir apzināt ģimeņu problēmas, to cēloņus, kā arī veicina pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā apritē; nodarboties ar sociālās palīdzības sniegšanu bērniem un jauniešiem no nelabvēlīgajām un mazturīgajām ģimenēm, veciem ļaudīm. Ir dibināta jauna draudzība un sapratne, ka stiprinot kaimiņu sadarbību, iespējams īstenot senlolotas idejas un sapņus. Kaimiņiem jāturas kopā un uz priekšu! 

Tikko, 29. oktobrī notika projekta “Mēs – visi savējie” noslēguma pasākums, kad projekta koordinators Inguna Badune vēstīja par projektā notikušajām aktivitātēm, uzzināto un atkāto izglītojošā pasākumu cikla “Zinošs = atbildīgs” trīs tikšanās reizēs par aktuālām politiskām un globālām tēmām no erudītā lektora Dmitrija Oļehnoviča, tāpat izceļami arī informatīvie pasākumi/diskusijas “Tieši te”, Līvānu novada NVO līderu apmācības, arī pieredzes apmaiņas pasākums “Labdien, Vidzeme”, īpaši nozīmīga bija pilsonisko līdzdalību un sabiedrības integrāciju veicinošā nometne “Visi savējie”, tās visas un pārējās aktivitātes bija iespiedušās atmiņā pasākuma apmeklētājiem. Par iegūtajām atziņām, gūtajām idejām dalījās projekta dalībnieki un biedrības draugi. Tāpat vakara gaitā ar dažādu uzdevumu palīdzību tika noskaidrots biedrības “Baltā māja” “Gada brīvprātīgais 2019”. Tā šajā gadā bija Staņislava Balode, sveicam, suminām un apbrīnojam! 

Projekts ir veiksmīgi noslēdzies, esam pateicīgi par iespēju īstenot projektu “Mēs – visi savējie”, pateicamies visiem darbiniekiem, mūsu jauniegūtajiem draugiem no daudzām NVO, NVO ekspertiem, lektoriem, sadraudzības pilsētām – ikvienam, lai patiesi sajustu – mēs visi esam savējie!

Uz tikšanos jaunos projektos!

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019
 
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par pasākuma informācijas  saturu atbild biedrība „Baltā māja”.