Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 1
2. maijs

Notikuši pirmie pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”.

Maija mēnesī ir paredzēti desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības “Baltā māja” ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Pasākumu mērķis ir motivēt mazākumtautību 1-4 klašu skolēnus lietot valsts valodu.

Ir notikuši projekta aktivitātes – pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas” pirmie četri Latgales reģiona izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumtautību programmas. Tās bija Špoģu vidusskola, Līvānu 2. Vidusskola, Silenes pamatskola un Salienas vidusskola. Visās skolās projekta pārstāvji tika ļoti silti uzņemti un bija pateicīgi par iespēju sarīkot svētkus savās skolās. Īpaši sirsnīgi mūs skolotāji un skolēni sagaidīja mazajā Silenes pamatskolā.

Pasākumu dalībnieki 1 – 4 klašu skolēni noskatījās teatralizētu uzvedumu latviešu valodā „Podziņas Odziņas ceļojums”, pēc tam piedalījās radošajās darbnīcās. Teātrī apvienojās gan aktierspēles, gan leļļu teātra elementi. Skatītāji uzmanīgi sekoja sižetam, jo uzvedums bija latviešu valodā, kas nemaz nav skatītāju dzimtā valoda. Pēc izrādes kopā ar aktieriem tika pārrunāts viss lugas sižets, bija iespēja uzdot jautājumus par līdz galam nesaprasto. Tika arī kopīgi pārrunāti latviešu tautas ticējumi un mīklas par pogām.

Radošajās darbnīcās bērni katrs savu simbolisku draudzības pogu un pēc tam no tām izveidoja vienu kopīgu – savas skolas veiksmes pogu. Pasākuma gaitā dalībnieki, lai nostiprinātu teātra izrādē dzirdētos vārdus latviešu valodā, gāja rotaļās kopā ar Podziņu Odziņu un Lielo Pogu – Skolotāju. Visi pasākumi noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos, un katrs skolēns saņēma projekta suvenīru ar logo – magnētu.

Tuvākā laikā notiks vēl seši plānotie pasākumi Latgales reģiona skolās.

 

Papildus informāciju:
Biedrība „Baltā māja”
Tālrunis: 65381707; 25903920

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA