Biedrība „Baltā māja”
2014. gada
30. aprīlis

Akcijas un diskusijas Rēzeknē un Daugavpilī integrācijas veicināšanai.

25. aprīlī Rēzeknē un 27. aprīlī Daugavpilī notika pasākumi, kas ir daļa no biedrības “Baltā māja” ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

Projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” galvenās aktivitātes ir Rēzeknē un Daugavpilī notiekošas latviešu valodas apguves apmācības un integrācijas kurss, kuros piedalās Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji.

Projekta aktivitātes Rēzeknē un Daugavpilī pulcēja lielu skaitu Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvju, arī vietējo mazākumtautību biedrību pārstāvjus. Pirms pasākumiem pilsētu ielās notika akcijas „Draudzīgās pogas”, kurās projekta dalībnieki uzrunāja vietējos iedzīvotājus ar aicinājumu kļūt vēl draudzīgākiem un vēl vairāk cienīt vienam otru. Aicināja arī būt iecietīgākiem un tolerantākiem, īpaši pret tiem, kuri ne tik labi pārzina vietējos apstākļus, valodu un tradīcijas. Akcijas laikā tika dāvinātas informatīvas pastkartes un krāsainus balonus ar logo saņēma bērni. Vietējie iedzīvotāji atzinīgi novērtēja projekta dalībnieku iedrošināšanos uzrunāt latviešu valodā savus līdzcilvēkus par ikvienam Latvijas iedzīvotājam svarīgiem jautājumiem.

Interaktīvajos diskusiju vakaros par dažādiem ar sekmīgu integrāciju saistītiem jautājumiem tika runāts ar mākslas un erudīcijas spēļu palīdzību. Dalībnieki teatrāli izspēlēja dažādas situācijas, kurās uzskatāmi atklājās mūsu sabiedrības un sadzīves nepilnības. Ar spēļu un uzdevumu palīdzību pasākumu dalībnieki paaugstināja savas zināšanas par Latvijas vēsturi un tās tradīcijām. Darbs grupās ļāva dalībniekiem tēlaini izteikt savu attieksmi pret Latviju, arī dalīties pārdomās par lietām, kuras būtu jāuzlabo, lai mūsu valstī visi justos labi un piederīgi. Pasākumu norisi kuplināja vietējie mākslinieki Andris Ušpelis (Rēzeknē) un Māris Korsiets ( Daugavpilī). Abu pasākumu dalībnieki atzina, ka integrāciju veicinošu pasākumu nekad nevar būt par daudz.

 

Papildus informāciju:
Biedrība „Baltā māja”
Tālrunis: 65381707; 25903920

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA