Notikuši 15 interaktīvi izglītojoši pasākumi, kas rosināja bērnus vienmēr būt draudzīgiem.

Biedrība “Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem.

 

Biedrības „Baltā māja” projekta aktivitātes notiek piecās Latgales pilsētās: Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā un Līvānos. Projekta ietvaros septiņu mēnešu laikā visās piecās projekta ieviešanas vietās notiek latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss, kurus kopā apmeklē 100 projekta dalībnieki.

Projekta ietvaros notika 15 interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem, kas notika pirmskolas izglītības iestādēs un sākumskolās. Pasākumi notika gan pilsētās, gan pagastos; pasākumu komanda bija gan Līvānos, Rēzeknē, Preiļos, Ludzā un arī vairākos pagastos: Špoģu, Līksnas, Griškānu, Pildas, Riebiņu.

Pasākumu pirmajā daļā notika teatrāls uzvedums „Minkas un Dukša raibā diena”, kura varoņi – suns un kaķis, atraktīvi, bērniem piemērotā skaidrā valodā, runāja par īstas draudzības un labi padarīta darba nozīmi. Bērni ar lielu prieku juta līdz teātra sižetam, kas jautri un reizē pamācoši rosināja padomāt par nopietniem jautājumiem.

Īpaša jautrība sākās, kad pēc teātra sekoja jautras rotaļas kopā ar Duksi un Minku. Tālāk sekoja rosīga darbošanās radošajās darbnīcās, kurās tapa krāsaini zīmējumi, tika līmēts un tīts, no dzijas veidoti krāsaini rūķi. Visu 15 pasākumu noslēgumā bērni atraktīvi, izmantojot savas krāsainās plaukstas, apliecināja „solījumu rullī”, ka vienmēr draudzīgi pret ikvienu sev līdzās. Kopējais krāsainā ruļļa garums sasniedz 40 metrus.

Pasākumu noslēgumos bērni bija gandarīti gan par redzēto teātri, gan jautrajām rotalām, gan apmierināti par savu veijumu darbnīcās. Par aktīvo darbošanos katrs dalībnieks saņēma projekta lineālu ar logo, kas atgādinās par pasākumā uzzinātajiem padomiem ka būt visdraudzīgākajam. 15 interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem noslēgušies, tiem seko projekta ceļojošā fotoizstāde un citas projekta aktivitātes, kuru dalībnieki ir pieaugušie- Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji.

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Šis preses paziņojums ir veidots ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild biedrība „Baltā māja”

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA