Bērni aktīvi iesaistās projekta pasākumos.

Biedrība “Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem.

 

Biedrības „Baltā māja” projekta aktivitātes notiek piecās Latgales pilsētās: Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā un Līvānos. Projekta ietvaros septiņu mēnešu laikā visās piecās projekta ieviešanas vietās notiek latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss, kurus kopā apmeklē 100 projekta dalībnieki.

Pirmais projekta ietvaros noorganizētais interaktīvais izglītojošais pasākums bērniem notika Līvānos 7. maijā, tam sekoja pasākumi Špoģos un Līksnā ( Daugavpils novads).

Pasākumus ievadīja teatrāls uzvedums „Minkas un Dukša raibā diena”, kura varoņi runāja par īstas draudzības un labi padarīta darba nozīmi. Tika pievērsta uzmanība arī jautājumam par cieņu pret savu valodu un par citu valodu zināšanu nozīmi. Pēc teātra sekoja jautras rotaļas kopā ar Duksi un Minku. Pasākumi noslēdzās ar aktīvu darbošanos radošajās darbnīcās, kurās tika zīmēts, līmēts, veidots ar dziju. Visi bērni atraktīvi parakstījās garajā „solījumu rullī”, tādā veidā solot būt vienmēr draudzīgi pret ikvienu sev līdzās. Visi pasākuma dalībnieki saņēma projekta lineālu ar logo, kas tiem atgādinās par pasākumā uzzinātajiem padomiem labai sadzīvošanai jeb integrācijai.

Kopā projekta ietvaros Latgales reģionā notiks 15 interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem. Tie vēl notiks Ludzas, Rēzeknes un Preiļu novados.

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Šis preses paziņojums ir veidots ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild biedrība „Baltā māja”

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA