Interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem integrācijas veicināšanai.

Biedrība “Baltā māja” ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22), kura mērķis ir veicināt Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesus. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem.

Biedrības „Baltā māja” projekta aktivitātes notiek piecās Latgales pilsētās: Rēzeknē, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā un Līvānos. Projekta ietvaros septiņu mēnešu laikā visās piecās projekta ieviešanas vietās notiek latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss, kurus kopā apmeklē 100 projekta dalībnieki.

Interaktīvs izglītojošs pasākums bērniem ir viena no projekta aktivitātēm, kuras mērķis ir veicināt bērnu no pirmskolas un sākumskolu izglītības iestādēm ar mazākumtautību valodu apmācību zināšanas par integrācijas jautājumiem. Pasākumu ievadīs teatrāls uzvedums „Minkas un Dukša raibā diena”, tam sekos rotaļas un radošās darbnīcas. Tiks sekmētas bērnu zināšanas par Latvijas kultūrvidi un veicināta tolerance pret līdzcilvēkiem. Kopā projekta ietvaros Latgales reģionā notiks 15 interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem.

Pirmais projekta ietvaros noorganizētais interaktīvais izglītojošais pasākums bērniem notiks 7. maijā, plkst.9.00. Norises vieta: Līvānu 2. vidusslola, adrese: Līvāni, Rīgas iela 113/117.

Maija mēneša laikā notiks pasākumi arī Daugavpils, Ludzas, Rēzeknes un Preiļu novados.

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%

Šis preses paziņojums ir veidots ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild biedrība „Baltā māja”

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA