Biedrība „Baltā māja”
2018. gada 31.oktobris 

Noslēgusies „NVO fonda” atbalstītā projekta ieviešana biedrībā “Baltā māja”

Biedrība šī gada sākumā uzsāka „NVO fonda” atbalstītā projekta “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16) ieviešanu. Projekta īstenošanas periods bija 10 mēneši un tas noslēdzas 31/10/2018. Projekts sniedza atbalstu biedrības “Baltā māja” organizētajām aktivitātēm, kas veicināja iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos Latgales reģionā. 

 Organizācija, atbilstoši plānotajam, realizēja visas ieplānotās aktivitātes:

  • Līvānu novada NVO līderu apmācības sekmēja organizāciju aktīvistu kapacitāti un veicināja sadarbību,
  • Septiņi izglītojoši pasākumi “Ieklausies, padomā un rīkojies” deva iespēju tikties ar zinošiem viedokļu līderiem un uzzināt noderīgu informāciju dažādās jomās,
  • Pilsonisko līdzdalību un sabiedrības integrāciju veicināja pieci pasākumi pie Latgales reģiona mazākumtautību NVO,
  • Izglītojošs pieredzes apmaiņas pasākums “Labdien, Zemgale” palīdzēja iepazīt labās prakses piemērus un attīstīt sadarbību ar organizācijām Iecavā, Bauskā un Dobelē,
  • Projekta noslēguma pasākums/diskusija sniedza informāciju par NVO un pašvaldību sadarbības iespējām un palīdzēja labāk izzināt Līvānu novada pašvaldības attīstības tendences,
  • Publikācijas laikrakstā “Latgales laiks” un interneta resursos nodrošināja projekta publicitāti.

Spraigi aizritēja projekta noslēdzošais – oktobra mēnesis, kurā notika vairākas aktivitātes. Jau 1. oktobrī notika izglītojošs pasākums “Ar Līvānu vārdu Latvijā un pasaulē- vakar, šodien, rīt”, ko vadīja skolotāja Sandra Kivleniece. Tie bija interesanti, faktu bagāti, izsmeļoši stāsti par mūsu novadnieki, kas nesuši un nes Līvānu vārdu pasaulē.

Savukārt 10. oktobrī biedrības pārstāvji un brīvprātīgie darbinieki devās uz Dagdu, kur notika sirsnīga tikšanās ar vietējām mazākumtautību biedrībām. Pasākuma saimnieki bija baltkrievu biedrības “Verbica” aktīvisti. Tikšanās mērķis bija veicināt mazākumtautību NVO sadarbību ar organizācijām, kurās darbojas valsts pamatnācijas – latviešu, pārstāvji. Pasākuma dalībnieki uzzināja biedrības “Baltā māja” līdzšinējo pieredzi integrācijas veicināšanā, arī NVO sektora aktualitātes un pārbaudīja savas zināšanas par Latvijas vēsturi, veicot dažādus erudīcijas uzdevumus.

Projekta noslēguma pasākums /diskusija notika 29. oktobrī. To vadīja Inese Matisāne, kura dalījās ar informāciju par tēmu- sabiedrība, NVO un pašvaldības. Sekoja diskusija, kurā Līvānu novada domi pārstāvēja Renāte Šmukste, Līvānu novada domes priekšsēdētaja vietniece juridiskos jautājumos un Baiba Vucenlazdāne, plānošanas un attīstības daļas vadītāja. Diskusijā piedalījās un pārdomām par pieaugušo – strādājošo un bezdarbnieku, izglītības iespējām dalījās Astrīda Klauža, mācību centra “Buts” Līvānu nodaļas vadītāja. Diskusijā speciālistu sniegtā informācija, mijās ar dalībnieku jautājumiem, replikām un pārdomām.

Pasākums noslēgumā projekta dalībnieki atzina, ka ir pavadīts interesants, saturīgs, izglītojošs posms viņu dzīvē. Tika izteikti aicinājumi un vēlējumi biedrībai “Baltā māja” turpināt rast iespējas, lai līvānieši varētu turpināt būt kopā, izglītoties un sadarboties. Mēs Jūs vienmēr gaidīsim biedrības “Baltā māja” pasākumos!

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

#NVOfonds2018

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.