Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 30.janvāris 

 Biedrība „Baltā māja” 2019. gadā uzsāk jauna projekta ieviešanu

Līdz ar 2019. gadu Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019 (10 mēneši).

Projekta vispārējais mērķis ir Veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju. Projekta mērķis ir noorganizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas stiprina un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā.

Projektā paredzēti vairāki uzdevumi, kas palīdzēs sasniegt mērķi:

1. Nodrošināt biedrības “Baltā māja” pamatdarbību (visu periodu)

2. Noorganizēt Līvānu novada NVO līderu apmācības ( divas dienas).

3. Noorganizēt izglītojošus pasākumus “Zinošs = atbildīgs” (3 pasākumi).

4. Noorganizēt informatīvus sadarbību veicinošus pasākumus pie Latgales reģiona lauku novadu NVO (4 pasākumi)

5. Noorganizēt pilsonisko līdzdalību un sabiedrības integrāciju veicinošu nometni Latgales reģiona NVO “Visi savējie” (3 dienu pasākums Latgales reģionā).

6. Noorganizēt izglītojošu pieredzes apmaiņas pasākumu “Labdien, Vidzeme” (divas dienas).

7. Noorganizēt informatīvus pasākumus/diskusijas “Tieši te” (2 pasākumi)

8. Noorganizēt projekta noslēguma pasākumu.

9. Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta mērķa grupas ir dalībnieki no dažādām sabiedrības grupām; tajā skaitā Līvānu novada NVO pārstāvji, Latgales reģiona mazākumtautību NVO pārstāvji, Latgales reģiona, lauku teritoriju NVO pārstāvji, Vidzemes reģiona NVO pārstāvji.

Atbalsta nodrošināšana biedrības “Baltā māja” pamatdarbībai sekmēs organizācijas turpmāku attīstību savas kopienas labā atbilstoši tās Statūtos noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem. Visas projektā plānotās aktivitātes un to rezultāti sniegs ieguldījumu atbilstoši NVO fonda 2019. gada programmas noteiktajiem prioritārajiem mērķiem: pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību, sekmējot iesaisti nevalstiskajās organizācijās, tajā skaitā mazākumtautību un latviešu sadarbības pasākumu organizēšanu pilsoniskās līdzdalības un politisko procesu izpratnes veicināšanai; brīvprātīgā darba aktivitāšu veicināšana. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi sniegs informāciju plašai sabiedrībai par projektu, veicinās projekta un organizācijas atpazīstamību, popularizēs Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības un demokrātijas Latvijā stiprināšanā.

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”