Noslēdzies Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas 2007- 2013 gadam projekts „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti”.

Biedrība „Baltā māja” pārstāvji 25. maijā Klaipēdā ( Lietuva) piedalījās projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135) noslēguma pasākumā. Biedrība „Baltā māja” kā projekta partneris kopā ar pārējiem projekta partneriem prezentēja projekta ieviešanas laikā sasniegtos rezultātus.

 

Projekta noslēguma pasākumu Klaipēdā organizēja projekta vadošais partneris no Lietuvas organizācijas “Union of disabled social enterprises” (Klaipēda). Piedalījās projekta partneri no Latvijas: biedrība „Apmācību projekti” (Liepāja) un biedrība „Baltā māja” ( Līvāni). Pasākumā piedalījās Lietuvas invalīdu biedrību pārstāvji un pārstāvji no valsts institūcijām, kuru darbība saistīta ar invalīdu rehabilitāciju un nodarbinātību.

Pasākuma ievadā projekta koordinatore Daiva Paulauskiene sniedza kopsavilkumu par padarīto kopš 2010. gada decembra, kad tika uzsākta projekta ieviešana. Projekts ir sniedzis invalīdiem un darba devējiem jaunas iespējas- gan noderīgu informāciju, arī informatīvos materiālus un galvenais, projekta ietvaros izveidoto mājas lapu www.varamdarit.lv , kura palīdz kontaktēties darba devējiem un darba ņēmējiem- cilvēkiem ar invaliditāti. Šī mājas lapa ir latviešu un lietuviešu valodās. Projektam bija noteikts mērķis, ka mājas lapā reģistrēsies 300 interesenti, bet to izdarījuši jau 1300 invalīdi Lietuvā, 110 Latvijā, savus darba piedāvājumus ievietojuši 69 darba devēji no Lietuvas, 9 no Latvijas. Jau 50 darba meklētāji ar invaliditāti ir atraduši darbu pateicoties šai iespējai. Biedrības „Baltā māja” pārstāvji atzina, ka Latgales pusē cilvēku ar invaliditāti aktivitāte ir viszemākā. Arī darba devēju atbalsts diemžēl ir ļoti zems. Projekta ieviesēji to skaidro ar ieilgušo depresiju Latgales reģionā. Projekta mājas lapa www.varamdarit.lv darbosies arī projektam noslēdzoties, tāpēc aicinām visus interesentiem to izmantot.

Par projekta pētījumu galvenajiem secinājumiem informēja Dambrauskaite Virgīnija, kura ļoti labi izprot invalīdu situāciju, jo pati ir piesaistīta ratinķrēslam. Viņa paskaidroja, ka projekta mērķis ir bijis sagatavot efektīvu informatīvo līdzekļu paketi invalīdiem ar mērķi veicināt invalīdu nodarbinātību. Papildus tikusi analizēta situācija Latvijā un Lietuvā gan aplūkojot invalīdu kopējo skaitu, arī strādājošo invalīdu skaitu, arī invaliditātes gadījumu tendences kopumā. Viņa atzina, ka esošā situācija Lietuvā ir daudz atbalstošāka cilvēkiem ar invaliditāti ne vien rehabilitācijas pasākumu jomā, bet arī iespējās atrast darbu. To nodrošina salīdzinoši labvēlīgāki nosacījumi valsts likumdošanā, arī liels skaits jau pasen aktīvi strādājoši sociālie uzņēmumi. V. Dambrauskaite izteica cerību, ka projekta rezultāti būs pamats arī kaimiņiem Latvijā ko darīt, lai palīdzētu ieviest pasākumus, kas veicinātu palielināt strādājošo invalīdu skaitu.

Informāciju par savām nozarēm sniedza J. Slavina no Klaipēdas invaliditātes un darbspējas noteikšanas teritoriālā dienesta; par rehabilitācijas jomā sasniegto informēja S. Žadeikute no Palangas rehabilitācijas slimnīcas; E. Pociene pievērsa uzmanību darba likumdošas jautājumiem saistībā ar invalīdu nodarbinātību. Pasākums noslēgumā projekta vadītājs Gediminas Bartkus izteica cerības un vēlējumus, ka projektā kopā padarītais būs noderīgs cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā un Lietuvā. Projekta ieviesēji cer, ka projekta secinājumi sekmēs pozitīvu izmaiņu ieviešanu Latvijā, lai jo drīzāk tiktu uzlabota likumdošana invalīdu nodarbinātības jautājumos un darbu uzsāktu sociālie uzņēmumi. Papildus informācija par projektu atrodama biedrības mājas lapā www.baltamaja.lv, par citām Latvijas –Lietuvas pārrobežas projektu aktivitātēm skatīt www.latlit.eu.

29/05/2012

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune,
Biedrības „Baltā māja” koordinatore Pārrobežas sadarbības projektā „Be-Able”
Tālr.: 65381707; 26191652
E-pasts: inguna@baltamaja.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Pār šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Kopējais projekta budžets 154921,21 EUR