Biedrības “Baltā māja” pārstāvji piedalījās projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) pasākumā Šauļos, Lietuvā.

Līdz šī gada maijam turpināsies projekts „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135), ko biedrība „Baltā māja” realizē kopā ar partneriem Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam. 2012. gada pirmā lielākā aktivitāte bija pasākums 24. februārī Šauļos, Lietuvā.

 

Projekta otrā darbības etapa sasniegto rezultātu prezentācijas pasākums notika Šauļu nodarbinātības aģentūras mācību centrā. Pasākumu organizēja projekta vadošais partneris vadošais partneris no Lietuvas organizācijas “Union of disabled social enterprises” (Klaipēda). Pasākums bija labi apmeklēts: no Lietuvas puses piedalījās invalīdu biedrību un ar invalīdu nodarbinātību saistīto iestāžu pārstāvji; Latviju pārstāvēja projekta partneri no biedrībām „Apmācību projekti” (Liepāja) un “Baltā māja” ( Līvāni).

Pasākuma ievada daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta pētījuma prezentācijām, kas aplūkoja ar invaliditāti un invalīdu nodarbinātību saistītos jautājumus Latvijā un Lietuvā. Ar esošo situāciju Latvijā iepazīstināja Inguna Tomsone, pētnieciskās daļas autore. Ar situāciju Lietuvā klātesošos iepazīstināja pētnieces Virdžīnijas Dambrauskaites prezentācija. Lietuvā, salīdzinot ar esošo situāciju Latvijā, saistībā ar jautājumiem par invaliditāti, tās piešķiršanu, rehabilitāciju un invalīdu nodarbinātību, ir lielas atšķirības. Mūsu kaimiņi pie šiem jautājumiem ir piestrādājuši daudz kompleksāk, vairāk domājuši un darījuši, lai invalīdi būtu motivēti strādāt, lai tie ātrāk pēc rehabilitācijas pasākumiem atkal iesaistītos darba tirgū. Arī lietuviešu uzņēmējiem tiek nodrošināts lielāks valsts atbalsts, ja tie nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Par darbībām, kas tieši veicina invalīdu nodarbinātību, stāstīja Radvilišķu tehnoloģiju un biznesa apmācību centra prezentācija. Daudz jauna uzzinājām prezentācijā, kurā tika stāstīts par Šauļu reģiona sociālajiem uzņēmumiem. Ar sociālo uzņēmumu darbību var iepazīsties arī projekta izdevumā, kas iepazīstina ar vairāk kā 15 sociālajiem uzņēmumiem Lietuvā. Tie ir uzņēmumi, kas darbojas apmācību, projektēšanas, dažādu pakalpojumu un servisa jomās, kā arī kokapstrādes, reklāmas un amatniecības sfērās. Pašlaik Lietuvā pavisam kopā darbojas ap 90 sociālo uzņēmumu. Šis statuss uzņēmumam tiek piešķirts, ja 50 % no nodarbinātajiem ir ar invaliditāti.

Pasākums noslēdzās ar iespēju iepazīties ar Šauļu nodarbinātības aģentūras mācību centra darbību. Šis centrs tiešām ir priekšzīmīgs piemērs tam kā sekmīgi darba tirgū integrēt personas ar invaliditāti. Centrā iespējams apgūt datorspeciālista, pavāra, bārmeņa, friziera, manikīra, amatnieka, juveliera, automehāniķa un citas profesijas. Visas telpas ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos, ir iespēja piedalīties arī sporta vai rehabilitācijas nodarbībās, centrā tiek nodrošināta ēdināšana un, nepieciešamības gadījumā, ir iespēja dzīvot uz vietas.

Par to, ka Lietuvā cilvēki ar invaliditāti tik tiešām ir daudz vairāk kā Latvijā motivēti strādāt, liecina arī projekta izveidotā mājas lapa www.varamdarit.lv, kurā var reģistrēties gan darba meklētāji, gan uzņēmumi ar darba piedāvājumiem. Lietuvieši šo iespēju izmanto daudz aktīvāk, jo, acīmredzot, zina, ka tiks ievēroti un uzrunāti strādāt. Invalīdi un uzņēmēji no Latvijas ne tik aktīvi izmanto projekta piedāvāto iespēju meklēt vai piedāvāt darbu. Projekta ieviesēji no Latvijas mēģinās rast atbildi, kādi varētu būt mazās aktivitātes iemesli.

Projekts „Be-Able” turpināsies līdz maija mēnesim. Noslēguma pasākums plānots Palangā (Lietuva), tajā tiks sniegta pilnīga informācija par projekta pētījumu un realizētajām aktivitātēm cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātības veicināšanai. Informācija par projektu atrodama biedrības mājas lapā www.baltamaja.lv sadaļā Jaunumi. Par citu Latvijas –Lietuvas pārrobežas projektu aktivitātēm un citām starpvalstu sadarbības aktualitātēm vairāk informācijas atrodams www.latlit.eu.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune,
Biedrības „Baltā māja” koordinatore Pārrobežas sadarbības projektā „Be-Able”
Tālr.: 65381707; 26191652
E-pasts: inguna@baltamaja.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Pār šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Kopējais projekta budžets 154921,21 EUR