Biedrība „Baltā māja”
2018. gada 26.aprīlis 

Aprīlis biedrībā “Baltā māja” Latvijas vēstures noskaņās.

Biedrība ievieš „NVO fonda” atbalstīto projektu “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16). Projekta īstenošanas periods no 01/01/2018 līdz 31/10/2018. Projekts sniedz atbalstu biedrības “Baltā māja” organizētajām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos Latgales reģionā.

19. aprīlī biedrības telpās Stacijas ielā 2, Līvānos notika izglītojošs pasākums “Ieklausies, padomā un rīkojies” (projekta aktivitāte Nr. 1.2.). Pasākuma tēma bija “Latvija Otrajā pasaules karā: pagātne un mūsdienas”, to vadīja lektors/eksperts Dr. hist. Uldis Neiburgs, vēsturnieks, Latvijas Okupācijas muzeja Publiskās vēstures nodaļas vadītājs, vairāku grāmatu un filmu autors. Tika skaidrots cik ļoti mūsu tautas, katra mūs iedzīvotāja, ģimenes – kolektīvā atmiņa ietekmē attieksmi pret mūsdienu notikumiem, politiku, līdzcilvēkiem, sadzīvi. Plaši tika aplūkoti jautājumi saistībā ar Otrā pasaules kara piemiņas vietām, piemiņas dienu datumiem, ar pagātnes notikumiem saistītajām neprecizitātēm mākslas darbos, arī pretrunīgi vērtētiem atsevišķiem notikumiem un personām. Uldis Neiburgs vairākkārt uzsvēra, ka vēsturnieka darbā galvenais ir tikai pilnībā pierādīti fakti un neitralitāte, pētot jebkuru, arī sensitīvus jautājumus. Īpaši tas attiecināms uz holokausta jautājumiem, par kuriem ir ļoti pretrunīgi vērtējumi, īpaši mūsdienās. Tāpat arī tika analizēta tik atšķirīgā 8/9 maija svinēšanas vēsturiskā izveide.sākuma otrajā daļā tika demonstrēti fragmenti no dokumentālās   īsfilmas “Dievs, Tava zeme deg! Otrais pasaules karš un Latvijas okupācija (1939-1945)”, kuras scenārija autors ir Uldis Neiburgs. Filma ir ļoti piesātināta ar hronoloģiskā secībā pasniegtiem vēstures faktiem, kas ļauj katram pašam salīdzināt un izvērtēt notiekošo mūsu valsts ne tik senajā pagātnē. Pēc filmas lektors dalījās ar savu iegūto informāciju un atziņām par notikumiem Latvijā, Otrajam pasaules kara noslēgumā. Kā piemērs joprojām atšķirīgai attieksmei pret pagātni, tika aplūkoti ar Salaspils nometni saistītie pretrunīgie spriedumi. Pasākuma gaitā lektors atbildēja uz dalībnieku jautājumiem un arī pats vēsturnieks ieinteresēts uzklausīja pasākuma dalībnieku atmiņu stāstus par pretošanās kustību Līvānu pusē.

 Nākošais cikla “Ieklausies, padomā un rīkojies” pasākums notiks 15. maijā. Pasākuma lektors būs politiķis Gunārs Kūtris, LR 12. Saeimas sekretāra biedrs Saeimas Prezidijā; bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs (2007- 2014) un pasākuma tēma būs “Latvijas Republikas Saeima – kādu to gribētu redzēt”. Savukārt, 21. maijā notiks Līvānu novada NVO līderu apmācību otrā, noslēdzošā diena, kurā apmācību vadītājs Rinalds Rudzītis dalīsies zināšanās ar Līvānu novada biedrību pārstāvjiem.

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

#NVOfonds2018

 

 

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”