Biedrība „Baltā māja”
2020. gada 10.marts 

Martā biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta “Labākai šodienai un rītdienai” īstenošanu

Biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta “Labākai šodienai un rītdienai” (līguma Nr.7.5./LVM/20/11) īstenošanu. Projekts finansēts “A/S „Latvijas valsts meži” atbalsta sociālās palīdzības veicināšanai” programmas ietvaros. Projektu administrē nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv”. Projekta īstenošanas periods ir no 02.03.2020 līdz 30.11.2020.

Projekta mērķis ir motivēt paradumus, prasmes, un iemaņas, kas uzlabo cilvēku ar invaliditāti un senioru ikdienu. Līdzdalība projekta aktivitātēs – motivācijas un praktiskajās nodarbībās, vingrošanā un labdarības pasākumos nodrošinās iespēju 300 projekta dalībniekiem uzlabot garīgo un fizisko veselību, iesaistīties brīvprātīgajā darbā, regulāri socializēties. Apgūtās zināšanas un jaunie paradumi palīdzēs ilglaicīgi izvēlēties veselīgu, sociāli kvalitatīvu dzīvesveidu.

Projekta ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes – motivācijas nodarbības, praktiskās nodarbības “Nē plastmasas iepirkuma maisiņiem!” Tāpat notiks arī vairākas nodarbības, kurās speciālista – šuvēja vadībā projekta dalībnieki iemācīsies un sašūs sev auduma iepirkumu maisiņus. Tāpat īpaši gaidītas ir ārstnieciskās vingrošanas nodarbības “Sev un Tev”. Šajās nodarbībās speciālista vadībā tiks ietverta individuālā vingrošana un vingrošana pāros, arī pašmasāžas un masāžas apguve. Tāpat notiks arī labdarības pasākums “Kopā labāk”, uz kuru tiks sagatavots leļļu teātris, kurā piedalīsies biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klienti, biedrības darbinieki un brīvprātīgie darbinieki. Savukārt, projekta noslēguma daļā paredzēts izglītojošs pieredzes apmaiņas brauciens. Brauciena dalībnieki būs piecu labdarības pasākumu “Kopā labāk” norisi nodrošinājušie biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klienti, organizācijas darbinieki un brīvprātīgie darbinieki. Pieredzes brauciens notiks uz Ogres Dienas centru “Saime”.

Aicinām piedalīties projekta pasākumos un sekot informācijai par projekta aktivitātēm biedrības “Baltā māja” mājas lapā www.baltamaja.lv un www.livani.lv. Labākai šodienai un rītdienai kopā ar biedrību “”Baltā māja”.