Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 28. maijs

 Jersikas pamatskolā notiks pasākums „Būt kopā”

Biedrība „Baltā māja” ievieš Sorosa fonda Latvija atbalstīto projektu „Būt kopā”. Jau uzsāktas projekta aktivitātes – darbnīcas un 4. jūnijā notiks pasākums „Būt kopā” Jersikas pamatskolā. Pasākuma mērķis ir sekmēt pagasta iedzīvotāju saliedētību.

Pasākumā kopā ar Jersikas pamatskolas skolotājiem un skolēniem, skolēnu vecākiem, arī pagasta vietējiem dažādu paaudžu iedzīvotājiem darbosies biedrības „Baltā māja” darbinieki un brīvprātīgie. Tiks krāsoti skolas soli, ravētas puķu dobes, cepti pīrāgi un plātsmaizes, darbosies dekupāžas un labo vēlējumu darbnīcas. Sarunas par to, kā dzīvot labi un draudzīgi, rosinās sociālā darbiniece Modrīte Pinupe. Pasākums noslēgsies ar kopīgu mielošanos, tiks spēlētas rotaļas un spēles.

Aicinām Jersikas pagasta iedzīvotājus piedalīties pasākumā. Līdz jāņem, trauks dekupāžai un labs noskaņojums. Gaidām Jersikas pamatskolā 4. jūnijā plkst. 8.30!

 

Informāciju sagatavoja:

Inguna Badune