Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 29. jūnijs

Jūnijs – apmācību pārbaudes darbu veikšanas mēnesis

Turpinās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”. Jūnija mēnesis projekta dalībniekiem bija apmācību noslēguma mēnesis un veiktie pārbaudes darbi latviešu valodā un integrācijas kursā vislabāk parādīja apmācību rezultātu.

Pirmā zināšanu pārbaude notika par apgūto latviešu valodas apmācībās. Veicamie pārbaudes darbi saturēja sadaļas, kurās galvenais akcents bija rakstīšana vai runāšana vai klausīšanās. Tāpat tika pārbaudītas prasmes uzdot jautājumus un sniegt atbildes. Visas latviešu valodas apmācību skolotājas atzina, ka projekta pārbaudes darbi bija salīdzinoši sarežģīti. Savukārt skolēnu – projekta dalībnieku, veikums parādīja, ka bažām nav pamata. Visi projekta dalībnieki latviešu valodas pārbaudes darbus paveica labi vai pat teicami.

Kā nākamais sekoja pārbaudes darbs integrācijas kursa noslēgumā. Šajā pārbaudē bija jāatceras viss apmācību laikā uzzinātais – bija jautājumi gan par Latvijas vēsturi, gan latviešu tautas tradīcijām, arī par ģeogrāfiju, sadzīvi un saistībā ar Latvijas valsts pārvaldes jautājumiem. Arī integrācijas kursa pārbaudes darbu rezultāti parādīja, ka apmācību vadītājas ir strādājušas godam un skolēni bijuši gana ieinteresēti iegūt sev dzīvē noderīgas zināšanas.

Projekta darba grupa ir pateicīga par apmācību nodrošināšanā piesaistīto pedagogu lielisko veikumu. Jau apmācību norises laikā bija redzams, ka tiek izmantoti dažādi uzskates materiāli, arī video un kino materiāli; daudz tika izmantots darbs grupās. Tāpat apgūtās zināšanas nostiprināt palīdzēja regulāri uzdotie pārbaudes darbi.

Viens projekta darba cēliens ir noslēdzies. Bet projekts turpinās! Jau pavisam drīz projekta dalībnieki, kas nupat bija cītīgi skolēni, kļūs par radošiem aktieriem. Tiks iestudēti teātra viencēlieni, kuri tiks parādīti projekta pasākumā Rēzeknē. Savukārt projekta dalīborganizāciju līderi jau apkopo informāciju par savām organizācijām projekta informatīvajām atklātnēm. Dalīborganizāciju pārstāvjiem vērtīgs būs arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju jūlija mēneša sākumā. Šī divu dienu aktivitāte ļaus labāk iepazīt mazākumtautību paveikto Kurzemes pusē, pastāstīt par savām organizācijām un, iespējams, atrast labus draugus un sadarbības partnerus.

Lai mūsu projekta ceļš turpinās!

 

 

Papildus informācija:

Tel.65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.