Biedrība „Baltā māja”
2018. gada 26.jūnijs 

 Jūnijā  mēnesī  biedrība “Baltā māja” dodas pie kaimiņiem  uz Preiļiem 

Biedrība ievieš „NVO fonda”  atbalstīto projektu “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16). Projekta īstenošanas periods no 01/01/2018 līdz 31/10/2018. Projekts sniedz atbalstu biedrības “Baltā māja” organizētajām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos Latgales reģionā. 

12. jūnijā biedrības telpās Stacijas ielā 2, Līvānos notika kārtējais izglītojošs pasākums  “Ieklausies, padomā un rīkojies” (projekta aktivitāte Nr. 1.2.). Pasākuma lektors  bija Andrejs Svilāns, Nacionālā botāniskā dārza (Salaspils) direktors. Zinošā botāniķa un daiļdārznieka prezentācijas  tēma bija  “Latviskais dārzs un kultūrainava”. Pieredzējušais speciālists  dalījās ar savām zināšanām un pārdomām par to, kā vēsturiski ir izveidojies  latviskais dārzs, stāstīja par to, kā attīstījusies latviešu mīlestība uz savu dārzu, īpaši puķēm un augļu kokiem. Prezentācijā tika izsmeļoši skaidrota muižu un piļu izsmalcināto stādījumu ietekme un vienkāršo lauku sētu, tās attīstību cauri gadsimtiem. Sekoja stāstījums par  pašlaik modernākajiem, pārbaudītākajiem un vienlaicīgi  Latvijas klimatam piemērotākajiem augu stādījumiem, to šķirnēm.  Dalībnieki uzdeva daudz jautājumus un uz  visiem saņēma izsmeļošas atbildes.  Noslēgumā tika pārrunāti ar Latgales reģiona vēsturi un attīstību  saistītie jautājumi, jo Andrejs Svilāns ir latgalietis, kas labi pārzin sava novada vēsturi, mākslu, valodas un politikas jautājumus. 

19. jūnijā  notika otrais  no projektā plānotajiem pieciem integrāciju veicinošajiem  pasākumiem Latgales reģiona mazākumtautību NVO. Pasākums notika  Preiļos un līvānieši iepazinās ar Preiļu novada slāvu kultūras biedrību “Raduga”, par ko pastāstīja organizācijas vadītāja Valentīna Maksimova. Preiļu mazākumtautību pārstāvji bija ļoti laipni, ļoti ieinteresēti uzzināt ko jaunu par  biedrību  “Baltā māja”, par tās sadarbību ar slāvu biedrību “Uzori” no Līvāniem. Mēs dalījāmies ar savu pieredzi sabiedrības integrācijas veicināšanā, stāstījām par  organizācijas labās prakses piemēriem, sniedzām aktuālu informāciju par NVO sektoru Latvijā. Īpaši uzmanīgi tika uzklausīti biedrības “’Uzori” dalībnieku stāsti par savu pieredzi, darbojoties NVO. Pasākuma noslēgumā preiliešiem  bija iespēja  pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, tās vēsturi un faktiem, veicot  dažādus uzdevumus. Pasākuma noslēgumā notika sadziedāšanās latviešu, krievu, baltkrievu un ukraiņu valodās. 

Projekts turpinās.  Jūlija mēnesī biedrības “Baltā māja” pārstāvji iepazīsies ar Zemgales novada aktīvākajām organizācijām. Augusta mēnesī tiks atsākta  izglītojošo pasākumu  “Ieklausies, padomā un rīkojies” norise. Biedrība “Baltā māja” vēl visiem izbaudīt vasaru un turpināt apmeklēt mūsu organizācijas rīkotos pasākumus.

Uz tikšanos  biedrības “Baltā māja” pasākumos!

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

#NVOfonds2018

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.