Biedrība „Baltā māja”
2018. gada 30.jūlijs 

Jūlijā  mēnesī  biedrības “Baltā māja” pārstāvji apmeklē Zemgales reģiona NVO. 

Biedrība ievieš „NVO fonda”  atbalstīto projektu “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16). Projekta īstenošanas periods no 01/01/2018 līdz 31/10/2018. Projekts sniedz atbalstu biedrības “Baltā māja” organizētajām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos Latgales reģionā. 

Pēc projektā paredzētā darbības plāna jūlija mēnesī notika divu dienu pieredzes apmaiņas pasākums pie Zemgales reģiona NVO. Izglītojošajā pieredzes apmaiņas pasākumā “Labdien,  Zemgale” piedalījās astoņi organizācijas pārstāvji-gan darbinieki, gan aktīvākie brīvprātīgie darbinieki.

Pirmā tikšanās notika 25. jūlijā Iecavā, kur apmeklējām biedrību “Iecavas sieviešu klubs “Liepas”. Mūs viesmīlīgi sagaidīja aktīvās iecavnieces un to zinošā, enerģiskā vadītāja Agita Hauka. Pasākumā piedalījās arī Iecavas Dienas centra “Iecavnīca”, mūzikas skolas, kultūras nama pārstāvji, kā arī citu vietējo organizāciju pārstāvji. Pasākumā ievadā pastāstījām zemgaliešiem par Līvāniem, Par Latgali, par savas “Baltās mājas” paveikto. Sarunās secinājām, ka iecavnieku rīkotie pasākumi ir ļoti radoši, vērsti un plašas sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu iesaisti. Biedrības “Liepas “ dalībnieces apguvušas gan gleznošanas, gan floristikas noslēpumus un nupat katra sev pašuvusi etnogrāfisko tautas tērpu. Nozīmīgs darbs veikts pie Iecavas pilsētas vides sakārtošanas, informatīviem objektiem, arī izstāžu  un konkursu   organizēšanā.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Bausku, kur tikšanos ar vietējām biedrībām noorganizēt palīdzēja Bauskas novads Sociālais dienesta darbinieki. Uz tikšanos ar mums bija atnākuši biedrību “Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas “Aspazija”  Bauskas novada nodaļas, “Ģimeņu, kurās ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem biedrība “Ābulis”, Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrības „Bauska”,  “Bauskas invalīdu biedrības” un citi pārstāvji. Tikšanās laikā notika domu un viedokļu apmaiņa, notika iepazīstināšana ar biedrības “Baltā māja” darbībām sociālajā jomā kā Līvānu novada pašvaldības deleģētā uzdevuma veicējam. Vērtīga bija saruna par biedrības “Ābulis” pieredzi vecāku iesaistē integrācijas pasākumos.

Nākošajā dienā notika sirsnīga tikšanās ar darbīgajiem Dobeles iedzīvotājiem. Pieredzes apmaiņas pasākumu palīdzēja noorganizēt “Dobeles invalīdu biedrības” vadītāja Gaļina Augustovska. Pasākumā vēl piedalījās pārstāvji no “Dobeles Diabētu biedrības”, “Tomātu audzētāju kluba” un  “Dobeles Pensionāru biedrības”.  Pasākums iesākās ar prezentāciju par biedrības “Baltā māja” paveikto. Sekoja izzinošu jautājumu par Latgali uzdošana. Šī erudīcijas prezentācija guva lielu atsaucību, jo tajā bija sasaistītas abu reģionu vērtības. Dobelnieki uzdeva jautājumus par biedrības “Baltā māja” sadarbību ar citām Līvānu novada organizācijām, savukārt paši dalījās pieredzi darbā ar biedriem un  par ilglaicīgo ziedojumu piesaisti no Dobeles uzņēmējiem.

Projekts turpinās.  Augusta mēnesī tiks atsākta  izglītojošo pasākumu  “Ieklausies, padomā un rīkojies” norise, notiks arī integrāciju veicinoši  pasākumi pie Latgales reģiona mazākumtautību NVO. Biedrība “Baltā māja” vēl visiem turpināt izbaudīt vasaras priekus un tad atsākt atkal apmeklēt mūsu organizācijas rīkotos pasākumus.

Uz tikšanos  biedrības “Baltā māja” pasākumos!  

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

#NVOfonds2018

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.