Esam par veselīgu dzīvesveidu novadā

Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra darbinieki un Līvānu novada Invalīdu lietu padomes dalībnieki rīkoja tikšanos par veselīga dzīvesveida popularizēšanu iedzīvotāju ar invaliditāti vidū. Pasākums notika Latgales mākslas un amatniecības centrā, Domes ielā 1.

Pasākuma laikā tika noorganizēta lekcija par zāļu tējām un to ietekmi uz mūsu veselības stāvokli. Informāciju sniedza profesionāli cilvēki, kas nodarbojas ar ārstniecisko tēju vākšanu jau vairāku gadu garumā Kristīne Šišlova no Turku pagasta un Sarmīte Poša no Aknīstes.

Pasākuma laikā tika sniegta izsmeļoša informācija kā ievākt ārstniecības augus un žāvēt, lietot tējas un tēju sastāvu sagatavošana, gatavot ārstnieciskos veselības sīrupus un uzlējumus no Latvijas augiem, iepazīt ārstnieciskos augus svaigā un kaltētā veidā.

Katrā klimatiskajā joslā dzīvojošiem cilvēkiem vispiemērotākie ir tajā pašā vidē augošie augi, jo tajos ir visvairāk viņiem nepieciešamo vielu, tādēļ ārstniecisko augu vācēji piedāvā tikai Latvijā audzētus un vāktus augus.

Novērtējiet un izbaudiet Latvijas dabas bagātības!

Sarmīte Driksna
Biedrības „Baltā māja”
Sociālā atbalsta centra vadītāja

Vairākās pilsētās īpašā akcijā no svecītēm tika veidots starptautiski atpazīstams simbols – invalīdu zīme

Otrdien, 2.decembrī plkst. 18.00, Starptautiskās invalīdu dienas priekšvakarā, notika simboliska akcija „Izgaismo ANO konvenciju”. Akcijas laikā vienlaicīgi Rīgā, Valmierā, Līvānos un Daugavpilī tika aizdegtas svecītes, kas vērsa sabiedrības uzmanību uz cilvēku ar invaliditāti tiesībām un iespējām sabiedrībā. Akciju organizēja Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” brīvprātīgo jauniešu iniciatīvas grupa un reģionu pārstāvniecības Eiropas Komisijas kampaņas „Par dažādību. Pret diskrimināciju” ietvaros.

Visās pasākuma norises vietās no svecītēm tika veidots starptautiski atpazīstams simbols – invalīdu zīme. Ideja, ka tiks „izgaismota” invalīdu zīme minētajās Latvijas pilsētās ir kopīga – iedrošināt cilvēkus ar invaliditāti apzināt savas tiesības un iespējas sabiedrībā, savukārt pārējos sabiedrības locekļus mudināt respektēt un atbalstīt šos centienus.”

Pasākumu Līvānos pie Dubnas tilta organizēja Biedrības „Baltā māja” Sociālā atbalsta centra darbinieki un cilvēki ar invaliditāti. Pasākuma laikā tika parakstīta ANO konvencija par invalīda tiesībām ratificēšanu Latvijā. Pasākuma dalībnieki ar savu parakstu apliecināja:

  • Par skaidru cilvēku ar invaliditāti politiku valsts līmenī
  • Par pieejamu vidi visiem
  • Par jaunu un inovatīvu pakalpojumu organizēšanu tuvāk cilvēku dzīvesvietai
  • Par cilvēka cienīgu un savlaicīgu medicīnas aprūpi
  • Par iekļaujošās izglītības izvirzīšanu par prioritāti
  • Par pietiekamu finansējuma nodrošināšanu cilvēku ar invaliditāti politikas īstenošanai
  • Par finansējuma piešķiršanu cilvēku ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām
  • Par sporta sasniegumu vienlīdzīgu atzīšanu

Akcija notika atzīmējot 3.decembri – Starptautisko Cilvēku ar invaliditāti dienu. Šajā dienā visā pasaulē cilvēki ar invaliditāti un viņu nevalstiskās organizācijas rīko visdažādākos pasākumus cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvībai. Latvijā šīs dienas tradīcijas atzīmēšanu apvienība “Apeirons” ir aizsākusi 1994. gadā.

Vairākās pilsētās īpašā akcijā no svecītēm veidos starptautiski atpazīstamu simbolu – invalīdu zīmi

Otrdien, 2. decembrī plkst. 18.00, starptautiskās invalīdu dienas priekšvakarā, notiks simboliska akcija „Izgaismo ANO knvenciju”. Akcijas laikā vienlaicīgi Rīgā, Valmierā, Līvānos un Daugavpilī tiks aizdegtas svecītes, kas vērsīs sabiedrības uzmanību uz cilvēku ar invaliditāti tiesībām un iespējām sabiedrībā. Akciju organizē Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” brīvprātīgo jauniešu iniciatīvas grupa un reģionu pārstāvniecības Eiropas Komisijas kampaņas „Par dažādību. Pret diskrimināciju” ietvaros.

Visās pasākuma norises vietās no svecītēm tiks veidots starptautiski atpazīstams simbols – invalīdu zīme. „Šāda veida akcija Rīgā līdz šim notikusi divas reizes, taču šis ir pirmais gads, kad galvaspilsētai pievienojas arī reģionu pilsētas,” stāsta projekta vadītāja Maija Muceniece. „Taču ideja, kas tiks „izgaismota” minētajās Latvijas pilsētās ir kopīga – iedrošināt cilvēkus ar invaliditāti apzināt savas tiesības un iespējas sabiedrībā, savukārt pārējos sabiedrības locekļus mudināt respektēt un atbalstīt šos centienus.”

ANO konvencijas īstenošana ir viens no 2008. gada nozīmīgākajiem notikumiem cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienas dzīves integrēšanā ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Informējot un skaidrojot ANO konvencijas lomu, tiek izstrādātas koncepcijas, rīkotas publiskās debates, organizētas informatīvās kampaņas un citi pasākumi, lai iesaistītu iedzīvotājus tās mērķu realizēšanā.

„Arī Latvijā tiek izstrādāti dažādi dokumenti, lai valsts apjaustu cik liels darbs ir jāiegulda, lai sasniegtu visus tos mērķus, kas minēti konvencijā. Šajā darbā ir iesaistītas pašvaldības un reģionālās organizācijas, tomēr ne vienmēr iedzīvotāji pilnībā izprot šīs konvencijas nozīmi un ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti dzīvi,” skaidro Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vadītājs. „Arī šai akcijai ir simbolisks mērķis – ANO konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām parakstīšanas un ratifikācijas procesa izpilde, kas paredz iespējas ātrāk un labvēlīgāk veidot nacionālo sociālo politiku attiecībā pret cilvēkiem ar invaliditāti,” norāda Ivars Balodis.

Pasākuma norises vietas: Rīgā – Bastejkalns, Līvānos – tilts pār Dubnu, Valmierā pie kultūras nama, Daugavpilī – Vienības laukumā. Svecīti, izrādot savu atbalstu un izpratni jautājumiem par invaliditāti, aicināts novietot ikviens pilsētas iedzīvotājs vai norises vietas garāmgājējs.

Akcija notiek atzīmējot 3. decembri – Starptautisko Cilvēku ar invaliditāti dienu. Šajā dienā visā pasaulē cilvēki ar invaliditāti un viņu nevalstiskās organizācijas rīko visdažādākos pasākumus cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvībai. Latvijā šīs dienas tradīcijas atzīmēšanu apvienība “Apeirons” ir aizsākusi 1994. gadā.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta kampaņas „Par dažādību. Pret diskrimināciju” ietvaros. Citi pasākumi, kas jau notikuši kampaņas ietvaros, ir pretdiskriminācijas jautājumu informatīvā autobusa vizīte Jelgavā un Jūrmalā šī gada vasarā. Novembrī Iecietības dienu ietvaros, aktualizējot invaliditātes jautājumus, notika seminārs par Eiropas Padomes direktīvu, kas paredz vienlīdzīgas attieksmes principu ieviešanu dažādām sabiedrības grupām. Tāpat, sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu, atbalstīts tika pārejas programmas noslēguma pasākums.

Tāpat pasākums tiek atbalstīts projekta „Konsolidētais „Invaliditātes dimensijas” monitorings Nr. 2007.NVOF3.1./18/01

Biedrības „Baltā māja” Dienas aprūpes centra darbinieki organizēja Invalīdu lietu padomes dalībnieku tikšanos Latgales mākslas un amatniecības centrā, Domes ielā 1.

Invalīdu lietu padomes dalībnieku tikšanās notiek ik mēnesi, lai sniegtu informāciju par svarīgiem jautājumiem cilvēkiem ar invaliditāti svarīgās jomās (nodarbinātība, izglītība, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, veselība, informācijas un vides pieejamība, sports un brīvais laiks u.c.).

Šī gada 10.martā notika tikšanās ar Nodarbinātības Valsts aģentūras darbiniekiem, kuri sniedza informāciju par karjeras pakalpojumiem. Tikšanās laikā tika veikti dažādi testi, piemēram, interešu tests, kurš palīdz noteikt cilvēkiem ar invaliditāti interešu prioritārās jomas, temperamentu tipu noteikšanas testi u.t.t.

Tikšanās laikā tika sniegta informācija par piedāvātajiem izglītības jautājumiem cilvēkiem ar invaliditāti, ko piedāvā Alsviķu profesionālā skola personām ar 1.,2.,3. grupas invaliditāti vecumā no 15-50 gadiem.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionāli tehniskajā vidusskolā var iegūt profesionālo vidējo izglītību un arodizglītību 14 dažādās programmās ( sekretariāta un biroja darbs, komerczinības un viesnīcu pakalpojumu komercdarbiniekis, datorsistēmas – datorsistēmu tehniķis, grāmatvedība –uzskaitvedis, ēdināšanas serviss, viesnīcu serviss u.t.t)

Invalīdu lietu padomes darbība ir nozīmīga un svarīga Līvānu novada iedzīvotāju ar invaliditāti interešu aizstāvībā un dzīves līmeņa paaugstināšanā. Teorētiskās un praktiskās prasmes izmantot zināšanas, realizēt un pārvērst reālās novada attīstību veicinošās aktivitātēs, atrast un izmantot informāciju iedzīvotāju ar invaliditāti interešu aizstāvībai un dzīves kvalitātes paaugstināšanai, līdz ar to veicināt un attīstīt sociālās politikas veidošanu vietējā un valsts līmenī.

Sarmīte Driksna

Sociālā atbalsta centra vadītāja

 

„Motivācijas pasākumu ieviešana sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju integrācijai Līvānu novadā”

Biedrība „Baltā māja” ir saņēmusi Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta ieviešanai grantu shēmas „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros, kur 80% finansē Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts.

Lai nodrošinātu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū, sadarbībā ar Līvānu novada domi ir izstrādāts projekts „Motivācijas pasākumu ieviešana sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju integrācijai Līvānu novadā” (VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0166/26). Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest motivācijas pasākumu plānu invalīdu sociālajai integrācijai, tuvinot viņus darba tirgum un pilnvērtīgai dzīvei.

Aicinām pieteikties Līvānu novada iedzīvotājus ar invaliditāti uz bezmaksas apmācībām projekta ietvaros.

Piedāvātās apmācības un aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti: Psiholoģisko apmācību cikls „Iepazīsti sevi”;
Psiholoģisko apmācību cikls „Komunikācija un saskarsme”;
Projektu izstrādes pamati;
Datorapmācība bez priekšzināšanām;
Darbs ar internetu;
atorapmekkiem ar invaliditāti: Dokumentu noformēšanas pamati.
„Sociālās kartes” izstrāde sociālā riska grupai – invalīdiem;
Informatīvās datu bāzes izveide;
Motivācijas programmas izstrāde Līvānu novadā;
Videofilma „Motivācijas programmas izstrāde Līvānu novadā”;
Bukleta izdošana;
TV raidījums.

Pieteikties uz apmācībām un citām projekta aktivitātēm var darba dienās no plkst.9.00-17.00, Stacijas ielā 2, Līvānos, vai sazinoties elektroniski sarmite@baltamaja.lv vai telefoniski: 2 5932308, 5381707, vaicāt projekta direktori Sarmīti Kokinu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Baltā māja”, un tas nevar tikt uzskatīts par dokumentu, kas pauž Eiropas Savienības vai Latvijas valsts oficiālo viedokli.


 

Noticis informatīvā noslēguma raidījuma „Ko var invalīds!” ieraksts

Noticis informatīvā noslēguma raidījuma „Ko var invalīds!” ieraksts vietējā Vidusdaugavas televīzijā. Noslēguma raidījuma mērķis bija informēt sabiedrību par sasniegtajiem projekta rezultātiem un projekta tālāku ilgstspēju.

Informatīvā raidījuma laikā tika sniegta informācija sabiedrībai par Invalīdu lietu padomes rīcības plāna izstrādi, tās mērķiem un kādi būs sasniegti rezultāti rīcības plāna ieviešanas gaitā. Tas veicinās plašas sabiedrības informētību un pozitīvas pieredzes nodošanu citām pašvaldībām.

Raidījuma laikā tika prezentēts informatīvais buklets iedzīvotājiem ar invaliditāti tās saņemošas iespējām Līvānu novadā, un kā arī mājas lapas pielikuma izveide – ILP ( Invalīdu lietu padome) www.baltamaja.lv/ilp/

Izstrādāts Invalīdu lietu padomes Rīcības plāns

Izstrādāts Invalīdu lietu padomes Rīcības plāns, kurā tika iegūtas un apzinātas Līvānu novada iedzīvotāju ar invaliditāti sociālās problēmas un vajadzības. Veidojot un analizējot šīs problēmas un vajadzības rīcības plānas izstrādes laikā izveidojās septiņās svarīgas sfēras, kurās izveidoto kopsavilkumu kopīgi sagrupējām.

Tās sastāv no izglītības, veselības, nodarbinātības, sociāliem pakalpojumiem, vides pieejamības, informācijas pieejamības, sports, kultūra un brīvais laiks.

Kopīgi darbojoties rīcības plāna izstrādes otrajā posmā tika rasti risinājumi, ka šīs sociālās problēmas un vajadzības varētu atrisināt kopīgi iesaistoties novada iestādēm, Invalīdu lietu padomes pārstāvjiem.

Izveidots buklets

Izveidots buklets, kurš ietver svarīgu informāciju iedzīvotājiem ar invaliditāti iespējām Līvānu novadā un Latvijā.

Pie bukleta satura plānošanas un informācijas sagatavošanas darbojās Invalīdu lietu padomes dalībnieki – iedzīvotāji ar invaliditāti.

Paredzēta bukleta prezentācija, kura notiks Līvānu novada domē piedaloties iedzīvotājiem ar invaliditāti, novada deputātiem, sociālā dienesta darbiniekiem, projekta ieviešanas darba grupas dalībniekiem u.c.

Bukleta izveidošana un izplatīšana ļaus popularizēt projekta pieredzi sadarbības ar pašvaldību priekšrocības, kā arī veicinās sabiedrības informētību par iesaistīto iedzīvotājiem ar invaliditāti aktivitātes paaugstināšanos.

Sācies Invalīdu lietu padomes darbs pie Rīcības programmas izstrādes

Sācies Invalīdu lietu padomes darbs pie Rīcības programmas izstrādes, tā ir iekļauta projekta aktivitātēs ar mērķi attīstīt iesaistīto Invalīdu lietu padomes dalībnieku analizēt esošo situāciju novadā, apkopot un iegūt svarīgu informāciju, un kā arī pielietot informāciju plānu un programmu izstrādē, sadarboties ar iedzīvotājiem ar invaliditāti un institūcijām, to apzināšanā un informācijas iegūšanā.

Rīcības programma un tajā apkopotā informācija būs pamats konkrētu aktivitāšu sagatavošanai un realizēšanai, lai aktivizētu iedzīvotājus ar invaliditāti savu interešu aizstāvībai. Aicinām piedalīties iedzīvotājus ar invaliditāti veidot pašiem savu novada sociālo politiku.

Notikusi Invalīdu lietu padomes izveide

Notikusi Invalīdu lietu padomes izveide, kas ir nozīmīgs pasākums projekta ieviešanas gaitā un turpmākajā darbībā. Invalīdu lietu padome sastāv no projekta dalībniekiem ar invaliditāti, kuri piedalījās visās projekta plānotajās un ieviestajās aktivitātēs. Tagad Invalīdu lietu padomes pārstāvji varēs pielietot savas iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes praksē, atrast un izmantot informāciju iedzīvotāju ar invaliditāti interešu aizstāvībai un dzīvas kvalitātes paaugstināšanai, sociālās politikas veidošanai vietējā un valsts līmenī. Invalīdu lietu padomi pārstāv cilvēki, kuri ir zināšanas par kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, ģimenes locekļi, kuru tuviniekiem ir garīgās attīstības traucējumiem, u.c.