Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20.jūnijs

Informatīvs pasākums un jaunā biedrības bukleta prezentācija biedrībā „Baltā māja”

Jūnija mēnesī turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152/1/L/052/2014) aktivitātes. Projekts nodrošina regulāru un nozīmīgu atbalstu organizācijas pamatdarbībai un dažādu aktivitāšu ieviešanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Pirmdien, 16. jūnijā biedrībā „Baltā māja” notika informatīvs pasākums Līvānu novada NVO, kuru vadīja lektors/eksperts Andris Gobiņš, Eiropas Kustības Latvijā prezidents, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis. Pasākuma programma bija ļoti interesanta, jo Andris Gobiņš strādājot Briselē, ir labi iepazinis kā tiek pārstāvētas sabiedrības intereses ES koridoros. Prezentācijā izsmeļoši tika atspoguļota ES deputātu darbs komisijās gan teorijā, gan reālajā praksē. Tika izvērtēts iepriekšējo Latvijas ES deputātu ieguldījums un izteiktas prognozes par jaunievēlēto Latvijas deputātu sekmēm, aizstāvot Latvijas sabiedrības intereses.

Īpaši uzmanība tika pievērsta iespējām, ko nevalstiskajām organizācijām var sniegt iesaistīšanās un līdzdalība NVO Eiropas Savienības līmenī. Tika sniegta informācija par aktīvāko Latvijas NVO pārstāvju darbībām ES NVO platformās. Andris Gobiņš aplūkoja arī jautājumus par to, kā nevalstisko organizāciju darbību un attīstību varētu ietekmēt jaunais Eiropas Parlaments, kā jaunā Eiropas Komisija, kā rudenī izveidotā jaunā LR Saeima, kā pašreizējā „jaunā” LR valdība un arī kā Latvijas prezidentūra ES. Pasākuma lektors Andris Gobiņš sniedza arī informāciju par Eiropas Kustības Latvijā aktualitātēm un atbildēja uz pasākumu dalībnieku jautājumiem.

Pasākuma otrajā daļā tiks prezentēts biedrības jaunais informatīvais buklets/Līvānu NVO katalogs, kas sagatavots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta atbalstu. Buklets satur informāciju par projektu „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā”, par biedrības darbības virzieniem un sadarbību ar citām NVO. Bukletā sniegta 34 aktīvāko Līvānu novada nevalstisko organizāciju kontaktinformācija.

Pasākums noslēdzās ar kafijas pauzi un biedrības aktīvistu leļļu teātra „Podziņas Odziņas ceļojums” uzvedumu, kas bija kā pateicība visiem aktīvajiem biedrības draugiem un sadarbības partneriem par lietderīgi un radoši kopā pavadīto laiku.

Biedrības aktivitātes turpināsies arī jūlija mēnesī, kad darbinieki ne vien piedalīsies apmācību seminārā komandas stiprināšanai, bet arī aktīvi piedalīsies aktivitātes Līvānu pilsētas svētku ietvaros. Vēlam priecīgu līgošanu un vasaras baudīšanu! Līgo!

 

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.