Biedrība „Baltā māja”
2014. gada
20. jūnijs

Projekta noslēguma pasākums Līvānos.

Tuvojas noslēgumam biedrības “Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) projekta ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir sekmēt integrācijas procesus Latgales reģionā.

 Jau noslēgušās Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta galvenās aktivitātes: latviešu valodas apguves apmācības un integrācijas kurss, interaktīvi diskusiju vakari, informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO, pasākumi skolēniem izglītības iestādēs ar mazākumtautību programmu apmācību. Projekta apmācībās piedalījās 48 Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji no Rēzeknes un Daugavpils.

Projekta noslēguma pasākums notiks Līvānos. Tajā tiks sniegta informācija par projekta norisēm un sasniegtajiem rezultātiem. Par paveikto projektā un ar savu pieredzi cittautiešu apmācību veikšanā dalīsies projekta darba grupas pārstāvji un apmācību veicēji. Notiks arī zināšanu darbnīcas „Integrācijas ABC”, kurās pasākuma dalībniekiem interaktīvā veidā tiks pārbaudītas apgūtās zināšanas latviešu valodā un vēsturē, būs arī dažādi jautājumi par integrācijas tēmām. Pasākuma dalībniekiem muzikālu sveicienu ar dažādu tautu dziesmu programmu sniegs dziedošā Baumaņu ģimene no Aizkraukles.

 

Papildus informāciju:
Biedrība „Baltā māja”
Tālrunis: 65381707; 25903920

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA