Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. novembris

Draudzības bagāts pieredzes apmaiņas brauciens Lietuvā

   Veiksmīgi tiek turpināta projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) īstenošana. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

   Novembris ir mūsu tautas svētku mēnesis un biedrībai “Baltā māja” ir gandarījums, ka šajā laikā mums ir iespēja apciemot arī savus draugus, biedrības, asociācijas un nevalstiskās organizācijas, gan arī iepazīt jaunas biedrības sev tuvajos kaimiņos – Lietuvā, Viļņā. Tā 2. un 3. novembrī projekta darba grupa, projekta koordinatori un līderi no slāvu biedrības „Uzori” (Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrības „Uzdim” (Daugavpils), un ukraiņu kultūrizglītojošā biedrības „Javir” un no Rēzeknes pilsētas biedrības teātra-studijas „Joriks” devās 2 dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz mūsu dienvidu kaimiņu lietuviešu mājām, satiekot ap 20 organizāciju pārstāvjiem, neliela daļa no tām biedrībai “Baltā māja” un tās sadarbības organizācijām bija zināmas iepriekš, savukārt, vairākums – jaunas organizācijas, kas mūs, kaimiņus, sagaidīja patiesi viesmīlīgi.

   Veiksmīgu organizatorisko plānošanu, iepriekšējo komunikāciju ar biedrībām un tikšanās bija sekmīgi īstenojusi Rēzeknes pilsētas biedrības teātra-studijas „Joriks” vadītāja Svetlana Semeņaka. Viņa šim braucienam un kvalitatīvākai iepazīstināšanai ar Lietuvas vēsturi, biedrību, kultūras un politisko iekārtu bija pieaicinājusi brīnišķīgo gidi, kura bagātīgi prata stāstīt, uzburt Lietuvas saulaino noskaņu braucot arī lietainos laika apstākļos.

   Pirmā organizācija, kas tika apmeklēta bija Dom Kultury Polskiej w Wilnie, kur organizācijas pārstāvji dalījās biedrības ikdienas un svētku pieredzē, finansēšanas sistēmas pilnīgākā izpratnē. Vairākas no organizācijām finansējumu sekmīgi piesaista no projektu, pašvaldību līdzekļiem, tanī pat laikā – tiek meklēti pašfinansēšanās avoti, veidi, kā ar savu darbību (viesnīcas, pakalpojumi) nodrošināt veiksmīgu biedrības pastāvēšanu.

   Muzikāli, ar bērnu vokālistu un krievu garīgā ansambļa sagatavotiem priekšnesumiem Latvijas biedrību delegāciju uzņēma Vilniaus rusų muzikos draugija “Rusų klasika”, kur mūs sagaidīja daudz apdāvinātu, talantīgu bērnu un skolotāju, kā arī vadītāja Natālija Nikolajevna-Bazjuka, kas izkopj, saglabā krievu tautas kultūru un valodu Lietuvā muzikālos ietvaros – bērnos un dziesmas garā.

   Savukārt Vladimirs Charitonovs, biedrības “Pусский Дом pārstāvis plaši stāstīja par slāvu biedrību izaugsmes un sadarbības ceļu Lietuvā un, personīgi, par savu pārstāvēto biedrību un tās izaicinājumiem, pieredzi un turpmākajām sadraudzības iespējām ar mūsu organizācijām.

   12 dažādu biedrību pārstāvjus un katras tautas biedrību raksturus, un plašās telpas sastapām un iepazinām Viļņas Tautinių bendriju namai, kur kopienu, asociāciju pārstāvji dalījās ar saviem pieredzes un biedrību uzbūves struktūras un darba principiem. Te sastapām ne mazums zinošu, radošu cilvēku un guvām daudz atziņu – Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras, tāpat arī Baltarusių klubas “Siabryna”, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrija”, Graikų bendruomenė Lietuvoje “PONTOS”, “Vilniaus ukrainiečių bendrija”, “Vilniaus vokiečių bendruomenė”, Viešosios įstaigos ,,Slavų estetinio lavinimo centras” un vairākās citās apmeklētajās.

  Kā noslēdzošā organizācija pieredzes apmaiņas brauciena noslēgumā bija Visagino kultūros centras, kur mūs sagaidīja gan Zigfrīds Binkevičs, kas pārstāvēja “Zwiazek Polakow Litwy”, gan krievu pieaugušo folkloras ansambļa “Bylina” vadītāja Ilya Churakova un pieaugušos folkloras ansambļa “Жуваронок” vadītāja Elena Churakova, tāpat arī Visaginas ukraiņu biedrības pārstāvji un vairāki citi ar iniciatīvu, sirds gaišību apveltīti vadītāji.

  Mūsu pilsētu biedrības ātri atrada kopīgu valodu ar kaimiņu biedrību mazākumtautību pārstāvjiem, sarunu gaitā jau tika norunātas apmaiņas vizītes un ieplānoti kopīgi pasākumi un projekti.

  Pieredzes apmaiņas braucieni, tikšanās, iepazīšana un daudzie jautājumi, uz kuriem tik gūtas pieredzes bagāžu bagātinošas atbildes, ierosmes, kas uzlabos arī mūsu biedrību darbu un paplašinās neierobežotās iespējas nākotnē! Pasaules iepazīšana turpinās! Ikviens no projekta koordinatoriem atceļā atzina, ka šis ir skaistākais, vērtīgākais un bagātinošākais brauciens pie kaimiņu organizācijām – jauni kontakti, īstenojamas idejas, projekti, draudzība un integrēšanās iespējas un veiksmīgs turpmākais ceļš!

   Biedrība “Baltā māja” aicina un novēl ikvienam iespēju būt ceļā, satikties, aicināt ciemos un kopā būt, īstenot idejas un nospraust jaunas – nākamajam darba cēlienam! Lai veiksmīgs mūsu turpmākais projekta ceļš!

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.