Biedrība „Baltā māja”
2018. gada 28.maijs 

Darbīgais maija mēnesis biedrībā “Baltā māja”

Biedrība ievieš „NVO fonda” atbalstīto projektu “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16). Projekta īstenošanas periods no 01/01/2018 līdz 31/10/2018. Projekts sniedz atbalstu biedrības “Baltā māja” organizētajām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos Latgales reģionā. 

15. maijā biedrības telpās Stacijas ielā 2, Līvānos notika kārtējais izglītojošs pasākums “Ieklausies, padomā un rīkojies” (projekta aktivitāte Nr. 1.2.). Pasākuma lektors politiķis Gunārs Kūtris, LR 12. Saeimas sekretāra biedrs Saeimas Prezidijā; bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs (2007- 2014) prezentēja tēmu “Latvijas Republikas Saeima – kādu to gribētu redzēt”. Politiķis dalījās ar savām pārdomām par vēsturiski izveidoto Latvijas valsts politisko sistēmu un par tās piemērotību mūsdienām. Prezentācijā tika izmantoti video materiāli, lektors izsmeļoši skaidroja jautājumus par Saeimas darbību, partiju koalīcijām, darba grupām un citiem jautājumiem. Pasākuma dalībniekiem bija daudz jautājumu par LR Saeimas nepadarītajiem darbiem, uz kuriem nepacietīgi gaida tik daudzi iedzīvotāji. Tika pārrunātas arī tuvojošo LR Saeimas vēlēšanu aktualitātes.

21. maijā notika Līvānu novada NVO līderu apmācību otrā, noslēdzošā diena, kurā apmācību vadītājs Rinalds Rudzītis dalījās zināšanās ar Līvānu novada biedrību pārstāvjiem. Apmācību noslēgumā notika tikšanās ar Līvānu novada domes pārstāvjiem. Tika pārrunāti ar Līvānu pilsētvidi saistīti jautājumi. Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, viens no sarunu dalībniekiem, informēja klātesošos par Līvānu pilsētas attīstību, par esošo sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. Dalībnieki dalījās ar saviem ierosinājumiem un pārdomām.

28. maijā notika pirmais no projektā plānotajiem pieciem pirmais no paredzētajiem pieciem integrāciju veicinošajiem pasākumiem Latgales reģiona mazākumtautību NVO. Pasākums notika Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā un tajā piedalījās vairāku Rēzeknes pilsētas mazākumtautību organizāciju pārstāvji. Biedrība “Baltā māja” dalījās ar savu pieredzi integrācijas veicināšanā, pastāstīja par organizācijas labās prakses piemēriem, sniedza aktuālu informāciju par NVO sektoru Latvijā, popularizēja brīvprātīgo darbu. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju, tās vēsturi un faktiem, veicot dažādus uzdevumus. Pasākumā piedalījās arī brīvprātīgie darbinieki no slāvu biedrības “Uzori”, ar kuru biedrībai “Baltā māja” ir laba ilglaicīga sadarbība.

Projekts turpinās. Jūnijā mēnesi notiks kārtējais izglītojošais pasākums “Ieklausies, padomā un rīkojies”, kura lektors būs Latgales patriots, nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns. Biedrības pārstāvji dosies arī ciemos pie slāvu kultūras biedrības “Raduga” Preiļos. Biedrība “Baltā māja” aicina ikvienu rast iespējas apgūt jaunas zināšanas, apmeklējot mūsu pasākumus.

Aicinām piedalīties biedrības “Baltā māja” pasākumos!

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

#NVOfonds2018

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.