Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā”

Biedrība “Baltā māja” 2020. gada nogalē uzsāka projekta “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/20/A/003) realizāciju. Projektā tiks nodrošināti sociālie rehabilitācijas pakalpojumi Līvānu novada 23 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Janvāra sākumā tika uzsākta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Kā pirmie projekta dalībniekiem – bērniem ar īpašām vajadzībām, individuālas konsultācijas sniedz logopēds un psihologs. Tāpat katru dienu tiek nodrošināta iespēja projekta dalībniekiem pilnveidot sociālās prasmes, uzlabot funkcionālās spējas un saturīgi pavadīt brīvo laiku Dienas aprūpes centrā. Dienas centra speciālais pedagogs un aprūpētāja klientiem nodrošina atbalstu un gādā par draudzīgu, labsajūtu veicinošu noskaņojumu.

Tuvākajā laikā individuālu konsultāciju un pakalpojumu sniegšanu uzsāks vēl divi speciālisti- ergoterapeits un fiziotrapeits. Projekta dalībniekiem tiks nodrošināti vēl arī citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi veselības uzlabošanai. Projekta ietvaros notiks arī 6 izglītojošās nodarbības projekta dalībnieku – bērnu, vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Visi projektā paredzētie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi notiks līdz 2021. gada decembrim.