Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 1. novembrī

Biedrības darbinieki, biedri un brīvprātīgie guvuši jaunu pieredzi Valmieras novadā.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana nodrošina atbalstu biedrības ikdienas vajadzībām un aktivitāšu nodrošināšanai. Papildus tiek sekmēta biedrības kapacitāte. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Biedrības piecpadsmit pārstāvji 17. oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras novadu. Valmieras novadā apmeklējām vairākas organizācijas, no kuru darbības mēs varējām daudz ko mācīties. Kā pirmo mēs iepazinām Valmieras novada fondu, par kuru izsmeļoši un aizrautīgi stāstīja Ansis Bērziņš, fonda valdes priekšsēdētājs. Uzzinājām par ilggadējo labo sadarbību ar sponsoriem, par labdarības pasākumu organizēšanu finansējuma piesaistei, par darbu ar fonda valdi. Interesanti bija dzirdēt par Valmieras jauniešu pašu organizētajām un ieviestajām aktivitātēm. Guvām daudz ierosmes, ko varēsim izmantot darbā ar brīvprātīgajiem. Iepazināmies arī ar citām organizācijām, kuras darbojas ar vienā ēkā kopā ar Valmieras novada fondu.

Sekoja sociālās palīdzības organizāciju apmeklējums Valmierā. Par daudz ko pārdomāt lika Gaidas Pevko sirsnīgais stāstījums par Valmieras organizāciju „Bērnu labdarības virtuve” un „Kristīgais želsirdības fonds” darbību. Interesants bija nākošais mūsu apmeklējums pie biedrības „Attīstība. Virzība. Izaugsme” Zilākalna pagastā. Par tās paveikto ar lepumu un aizrautību stāstīja biedrības vadītāja Inese Stepane. Daudz ko mācīties varējām arī no „Vaidavas izglītības biedrības” vadītājas Zeltītes Kavieres.

Pieredzes brauciena dalībniekiem diena Valmieras pusē bija tiešām bagāta. Tā bija ne vien labu piemēru pārpilna, bet lika arī daudz ko katram pārdomāt par savu organizāciju un savu devumu tai. Mājupceļā uz Līvāniem visi brauciena dalībnieki dalījās pārdomās par redzēto un dzima jaunas idejas. Visi bija apmierināti ar redzēto un izteica cerību, ka ar kādu no apmeklētajām organizācijām izveidosies ciešāka sadarbība.

Projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” ieviešana turpinās. Rudens mēnešos arvien lielāka vērība jāpievērš interešu grupu un klubu norisēm, arī tematisko pasākumu organizēšanai. Uzsākta arī labdarības akcijas sagatavošana, kas šogad būs teātra iestudējums. Lai mums visiem sokas !

 


 

Papildus informācija

e-pasts: baltamaja@baltamaja.lv
Tel.: 65381707

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.