Biedrības “Baltā māja” pārstāvji pasākumā Liepājā dalījās pārdomās par jautājumiem, kas saistīti ar invalīdu nodarbinātību.

27. aprīlī Liepājā notika projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135) pasākums. Projektu biedrība „Baltā māja” realizē kopā ar partneriem Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam.

 

Pasākumu Liepājā organizēja projekta partneris biedrība „Apmācību projekti”. Pasākums bija labi apmeklēts, tajā piedalījās Kurzemes puses invalīdu biedrību pārstāvji un pārstāvji no iestādēm, kas saistītas ar invalīdu nodarbinātību. Piedalījās arī projekta vadošais partneris no Lietuvas organizācijas “Union of disabled social enterprises” (Klaipēda) un projekta partneris biedrība “Baltā māja” ( Līvāni).

Pasākuma ievadā dalībniekus ar situāciju nodarbinātības jomā iepazīstināja Liepājas pilsētas Domes Attīstības pārvaldes vadītājs Vilnis Vitkovskis. Viņš ar gandarījumu atzina, ka vide Liepājā ir arvien vairāk piemērota invalīdiem. Lai atvieglotu pārvietošanos redzes invalīdiem ir uzstādīti luksofori, kas apgādāti ar skaņas signāliem un uz ietvēm ir speciālas zīmes. Šie labiekārtojumi veikti pēc Liepājas neredzīgo biedrības ieteikuma. Šovasar lielas izmaiņas paredzētas arī pilsētas pludmalē, kur tiks uzstādītas vairākas palīgierīces, kas palīdzēs invalīdiem drošāk justies uz ūdens. Domes pārstāvis atzina, ka sabiedrības aktīva līdzdarbība vietējo jautājumu risināšanā ne vien palīdz pašiem iedzīvotajiem, bet arī atvieglo pašvaldību darbu.

Par situāciju Liepājā informēja arī NVA Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane. Liepājā aprīļa mēnesī bezdarba līmenis bija 12,4% , bet tajā pašā laikā brīvas 180 darba vakances. Tika atzīts, ka atbalsts uzņēmējiem ir subsidētās darba vietas. Šajā gadā jau 18 invalīdi ( no tiem 4 ratiņkrēslos) ir uzsākuši strādāt ar šīs programmas palīdzību. NVA pārstāve izteica cerību, ka situāciju darba tirgū varētu uzlabot konkurētspējīgs atalgojums un pastiprinātas sankcijas pret tiem bezdarbniekiem, kas atkārtoti atsakās no darba piedāvājumiem.

Sekoja dalībnieku iepazīstināšana ar projektā izdarīto. Ar Lietuvas kolēģu paveikto iepazīstināja projekta koordinatore Daiva Paulauskiene, kas pastāstīja par projekta pētījumu. Lietuvā uzņēmējiem ir daudz labāki valsts atbalsta nosacījumi, kas veicina ņemt darbā personas ar invaliditāti. Īpaši nozīmīgi invalīdu nodarbinātībai ir 142 pašlaik esošie sociālie uzņēmumi, kas nodarbina 3504 darbiniekus ar invaliditāti. D. Paulauskiene atzina, ka projekta pētījuma ieteikumi būs nozīmīgi ne vien, lai uzlabotu invalīdu nodarbinātības situāciju Latvijā, bet arī Lietuvai, jo var vēl daudz ko paveikt šajā jomā.

Savos secinājumos par pētījuma Latvijas daļu dalījās pētniece Inguna Tomsone. Viņas prezentācija sniedza daudz statistikas datu: par invalīdu īpatsvaru, par strādājošo invalīdu skaitu, par cilvēku ar invaliditāti vēlmēm strādāt. Diskusijā ar situāciju Latvijā iesaistījās arī Liepājas neredzīgo biedrības un biedrības „Liepājas Diakonijas centrs” pārstāvji. Par situāciju Latgales reģionā pastāstīja biedrības „Baltā māja” projekta darba grupas dalībnieki. Atzinumu, ka Latgales pusē maz aktīvi ir gan invalīdi, gan uzņēmēji, apstiprina arī projekta izveidotajā mājas lapā www.varamdarit.lv. nelielais skaits reģistrējušos interesentu no Latgales.

Projekts „Be-Able” ar noslēguma pasākumu Palangā (Lietuva) maija mēneša nogalē. Tajā tiks sniegta pilnīga informācija par projektā paveikto cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātības veicināšanai. Informācija par projektu atrodama biedrības mājas lapā www.baltamaja.lv, par citām Latvijas –Lietuvas pārrobežas projektu aktivitātēm skatīt www.latlit.eu.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune,
Biedrības „Baltā māja” koordinatore Pārrobežas sadarbības projektā „Be-Able”
Tālr.: 65381707; 26191652
E-pasts: inguna@baltamaja.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Pār šīs publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Kopējais projekta budžets 154921,21 EUR