Aktīvajiem senioriem noslēdzas darbīgais 2011. gads. Apakšprojekts „Aktīvo senioru maratons” turpināsies vēl 2012. gadā!

Visu 2011.gadu notiek apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes visos Latvijas reģionos. Apakšprojektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmā „NVO fonds” ievieš biedrība „Baltā māja” sadarbībā ar Pensionāru biedrību „Ventspils liedags”, biedrību „Staiceles seniori”, biedrību „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un biedrību „Jūrmalas pensionāru biedrība”.

 

Biedrība „Baltā māja” ar gandarījuma sajūtu noslēdz projekta ši gada perioda ieviešanu. Sekmīgi ieviestas visas plānotās aktivitātes, kura galvenā mērķa grupa bija vecāka gadagājuma cilvēki un to intereses pārstāvošas organizācijas.

 Prieks un gandarījums par līdz šim paveikto ir visai projekta darba grupai. Pirmo reizi biedrības „Baltā māja” darbiniekiem Līvānos pievienojušies kolēģi no citām pilsētām. Tās ir darbīgās projekta reģionālajiem koordinatores Aina Berga no Staiceles, Zenta Čakša no Jūrmalas, Ligita Kristovska no Ventspils un Biruta Jemeļjanova no Jēkabpils. Tāpat enerģiska un darbīga bija Venerandai Caune, projekta reģionālā koordinatore, kas pārzināja latgales reģiona seniorus.

 Vislielākā un nozīmīgākā, protams, atzinība par paveikto, ko novērtējuši vairāk kā 800 dažāda vecuma cilvēki, kas piedalījusies projekta aktivitātēs. Seniori no visiem Latvijas reģioniem ir bijuši ļoti aktīvi, atsaucīgi, aizrautīgi, sportiski, radoši projekta dalībnieki. Viņi ir vislabākie!!

 2011. gada aktivitātes bija 5 reģionālie apmācību semināri, tiem sekoja 50 nodarbības, kurās tika gūts tik daudz noderīgu zināšanu un prasmju un pagatavots tik daudz brīnišķīgi skaistu lietiņu. Pavasaris mūsu projektam atnāca ar labdarības akcijām- pasākumiem „Labo darbu diena”, kurās seniori darbojās kopā ar jauniešiem. Ventspilnieki apzaļumoja savas pilsētas Jaunrades nama pagalmu, jēkabpilieši sastādīja ārstniecisko augu kolekcijas dobi „Zaļā aptieka” pilsētas muzejā, Staiceles ielas tika pie košām ziedu kompozīcijām dekoratīvos puķu podos, Līvānos seniori apzaļumoja savu jauno bibliotēku, bet jūrmalnieki izveidoja skaistu rozāriju pie Aspazijas muzeja. Visos darbos palīdzību sniedza arī vietējās pašvaldības. Ceram, ka šīs akcijas būs ierosme atkal jauniem darbiem nākošpavasar.

 Rudens tradicionāli, jau sesto gadu pulcēja seniorus svinēt savus svētkus- Starptautisko veco ļaužu dienu- 1. oktobri. Šogad, pateicoties apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” atbalstam, Starptautiskā veco ļaužu diena plāsi tika svinēta Līvānos un visaktīvākajiem 100 senioriem tā turpinājās vēl divas skaistas dienas, kurās valdīja radošais un sportiskais gars.

 Pašlaik, gada nogalē, nav tik aktīvs aktivitāšu periods. Tomēr viss turpinās, jo aktīvie seniori arī bez projekta atbalsta, turpina uzsākto- satiekties, mācīties, darboties, palīdzēt viens otram. Vārdu sakot- turpina dzīvotprieka maratona. Apakšprojekts „Senioru labo darbu maratons” noslēgsies nākošā gada februāra beigās ar pasākumu, kurā tiks apkopoti un analizēti sasniegtie rezultāti un prezentēts projekta informatīvais izdevums „Senioru labo darbu grāmata”.

 Biedrība „Baltā māja” pateicas senioriem par labi kopā paveikto darbu, kas pateicoties viņu dzīves gudrībai, sirds siltumam un optimismam būs kā skaita atklātne mūsu dzīves albūmā.

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai