Biedrība „Baltā māja”
2013. gada 26. septembrī

 

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sniedz atbalstu organizācijas aktivitāšu norisei.

Pēc skaistās vasaras, kad līvānieši baudīja sauli, gāja uz mežu, čakli strādāja dārzos, arī biedrībā nebija tik daudz apmeklētāju. Nu atkal Baltajā mājā ir sākusies rosība. Biedrības darbinieki un brīvprātīgie ir priecīgi, ka nozīmīgu atbalstu aktivitāšu nodrošināšani sniedz biedrības „Baltā māja” projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152), kura ieviešana tika uzsākta šī gada jūlija mēnesī. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Pārsvarā aktīvi turpina darboties tās interešu grupas, kuras darbību uzsākušas jau pirms vairākiem gadiem. Tās ir divas senioru kopas – „Gundegas” ( vadītāja Elvīra Krestova) un „Rudens rozes” (vadītāja Veneranda Caune). Tāpat ar prieku par iespēju uzzināt ko jaunu vai noderīgu tiekas ceļotāju kluba un kluba „Atrodi prieku sevī” dalībnieki. Regulāri notiek ārstnieciskās vingrošanas nodarbības (vadītāja Viktorija Mihailova), arī radošās darbnīcas vienmēr ir labi apmeklētas.

Ar darbības atbalsta programmas palīdzību, biedrībai ir iespējams lielāku uzmanību pievērst vietējo NVO un iniciatīvas grupu atbalstam, nodrošinot konsultācijas un biedrībām nepieciešamo biroja pakalpojumu veikšanu. Līvānu novada NVO un iniciatīvas grupām, arī biedrības apmeklētājiem, īpaši Līvānu novada mazturīgajiem iedzīvotājiem tiek nodrošināta CV sagatavošana, interneta pieeja nepieciešamās informācijas atrašanai, dažādu iesniegumu, dokumentu, vēstuļu sagatavošana; kopēšana, skanēšana, printēšana un citi biroja vai informācijas pakalpojumi. Pasākuma sniegšanu nodrošina klientu apkalpošanas un informācijas sniegšanas darbiniece.

Septembra mēnesī norit arī tradicionālā gatavošanās Starptautiskajai veco ļaužu dienai- 1. oktobrim. Biedrības seniores ada zīdaiņu zābaciņus un atkal tiek šūti spilventiņi baznīcai. Tāpat notiek gatavošanās Senioru dienas svinībām- tiek plānots brauciens uz svētku svinēšanu Rūjienā kopā ar senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks”dalīborganizācijām un arī notiek gatavošanās svētku svinēšanai 2. oktobrī Baltajā mājā.

Rudens biedrībā iesācies darbīgi. Mēs priecājamies par atkal biežāk satiktiem senajiem draugiem un iepazīstamies ar jauniem biedrības apmeklētājiem. Biedrība „Baltā māja” kā allaž gaida ikvienu, kurš vēlas iesaistīties kādā aktivitātē. Tāpat arī centīsimies atrast nepieciešamo informācija vai sameklēt palīdzība NVO vai sociālajā jomā.

Raža ir novākta, vakari paliek garāki un mēs aicinām jūs ienākt Baltajā mājā. Gan jau kopā izdomāsim, ko interesantu vai lietderīgu kopā padarīt. Uz tikšanos!

 

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

 

Šī apmaksātā publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.