Aktualitātes „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”

Līvānu novada pašvaldība kopš 2011.gada jūnija īsteno projektu „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, kas sekmēs jaunatnes politikas attīstību Līvānu novadā.

Projekta ietvaros tiks iekārtotas JIC telpas un āra vide, kur jauniešiem būs patīkami uzturēties, atpūsties un aktīvi darboties.

Lai nodrošinātu JIC funkcijas, tiks iegādāts moderns datoraprīkojums ar multimediju iespējām, biroja tehnika, trenažieru zāles, DJ un mūzikas, noliktavu aprīkojums, aktīvās atpūtas inventārs. Lai jauniešiem būtu iespēja darboties ārpus centra telpām, projekta ietvaros plānots iegādāties Hokeja laukuma bortus, vārtus, strītbola grozus ar vairogiem un klinšu sienu.

Lai nodrošinātu iepriekš minētā aprīkojuma un inventāra iegādi, 2013.gada 15.augustā noslēdzās iepirkums par sporta inventāra un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu Līvānu Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā un 2013.gada 26.augustā noslēdzās iepirkums par mūzikas instrumentu, skaņu aparatūras un papildaprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Līvānu Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā. Pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkumu uzvarētājiem, tiks slēgti līgumi ar potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem.

Savukārt, 2013.gada 25.septembrī tika izsludināts iepirkums par mēbeļu un interjera aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Multifunkcionālajam jauniešu iniciatīvu centram, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2013.gada 7.oktobrim.

 

Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda 100 000,00 Ls, no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 27 844,00 Ls.

 

 

 

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307812