Projekta noslēguma pasākums rosinājis turpmākai sadarbībai piecu Latgales pilsētu NVO, kas nodarbojas integrācijas jomās.

Biedrība “Baltā māja” kopš 2012. gada nogales ievieš Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ieviešanu. Projekta noslēguma pasākums Rēzeknes novadā bija projekta noslēdzošā aktivitāte.

 

Biedrības „Baltā māja” projektā, kas tika uzsākts 2012. gada nogalē, aktivitātes ir notikušas piecos Latgales novados: Rēzeknes, Daugavpils, Preiļu, Ludzas un Līvānu. Projekta ietvaros 100 projekta dalībnieki paaugstināja savas latviešu valodas zināšanas, daudz uzzināja par Latvijas vēsturi un tradīcijām, apguva jaunas prasmes, apmeklēja muzejus un teātrus. Projekta ietvaros notika arī piecas sabiedriskās diskusijas, interaktīvi izglītojoši pasākumi bērniem un ceļojošā fotoizstāde. Projekta tiešie dalībnieki ir Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji.

Projekta noslēguma aktivitāte – projekta noslēguma trīs dienu pasākums, kas notika no 26. līdz 28. jūnijam, tika atklāta Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā. To atklāja vietējo mazākumtautību biedrību pašdarbnieku uzstāšanās. Sekoja katras projekta dalībnieku grupas uzstāšanās ar latviešu valodā sagatavotu teātra uzvedumu. Dalībnieki no Preiļiem parādīja Annas Sakses pasaku par jasmīnu, rēzeknieši skandēja Imanta Ziedoņa dzejoļus, līvānieši atraktīvi stāstīja latviešu tautas anekdotes. Ar lieliskiem priekšnesumiem uzstājās dalībnieki no Ludzas, Višķiem. Pasākumu papildināja vietējās dzejnieces Janīnas Dukules runātā dzeja latviešu, krievu un latgaliešu valodās. Pasākuma otrajā daļā uzstājās Nikolajs Puzikovs, kura dziesmām pievienojās visi zālē sēdošie skatītāji. Noslēgumā, pēc baltu sirsniņu salūta, visi jutās gandarīti un guvuši daudz jaunus pozitīvus iespaidus.

Projekta noslēguma pasākuma otrā un trešā diena notika viesu namā „Ezerkrasti”. Vispirms dalībnieki piedalījās informatīvajā seminārā, kuru vadīja integrācijas eksperte Ausma Pastore. Interesanta izvērsās paneļdiskusija, kurā piedalījās gan projekta darba grupas pārstāvji, gan projekta dalībnieki. Secinājumi pēc diskusijas bija vienprātīgi: ikkatrs pats ir atbildīgs par savu ieguldījumu un motivāciju iesaistīties integrāciju viecinošos pasākumos. Tāpat ikvienam pašam ir jālūdz vai jāsniedz palīdzība un atbalsts līdzcilvēkiem. Tika rosināts, ka nepieciešams radīt aptākļus, īpaši Latgales reģionā, kas sekmētu valsts valodas lietošanas ikdienā nepieciešamību.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī radošās aktivitātēs. Dalībnieki bija sadalījušies piecās komandās, kuras katra teātra veidā attēloja kādu latviešu tautasdziesmu, kuru pēc tam visi kopā nodziedāja. Radošajās darbnīcās tika veidoti floristikas darbi- saulītes un gobelēni. Noslēgumā komandas devās pa „Zināšanu pārbaudes taku”, kur projekta laikā apgūtās zināšanas tika pārbaudītas minot krustvārdu mīklu, meklējot dažādus objektus Latvijas kartē, arī veicot uzdevumus ar vārdiem. Visos uzdevumos palīdzēja brīvprātīgie darbinieki, no projekta organizatoriem īpaši liels paldies Preiļu NVO centra brīvprātīgājiem jauniešiem.

Projekts noslēdzies un tā ieviesēji un dalībnieki vienprātīgi secina, ka projekta realizācija ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģionā dzīvojošo Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas procesu veicināšanā, kas sasniegts ar mērķa grupai piemērotām aktivitātēm. Projekta dalībnieki ir norādījuši arī uz šķēršļiem, kas mūsu valstī traucē veiksmīgas integrācijas procesiem un snieguši vērtīgus ieteikumus turpmākajām norisēm. Projekta ieviesēju secinājums ir, ka aktīvāk jāsadarbojas vietējām NVO, jāuzlabo sadarbība ar mazākumtautību biedrībām. Kopumā ieviestais projekts ir sniedzis nozīmīgu pieredzi, kas tiks ņemta vērā, plānojot jaunus sadarbības projektus Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvjiem Latgales reģionā.

Papildus informācija: 65381707; 26191652
Plašāka informācija par projektu www.baltamaja.lv

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par Fonda programmām un darbību: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm

Projekta finansējums: Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%
Šis preses paziņojums ir veidots ar Eiropas Trešo valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda atbalstu. Par preses paziņojuma saturu atbild biedrība „Baltā māja”