Projekta apmācības sekmēs sabiedrības integrāciju Latgales reģionā.

Biedrība „Baltā māja” šī gada 28. janvārī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) realizāciju. Šī projekts aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo integrāciju vietējā sabiedrībā.

Februāra mēnesī tika uzsāktas projekta galvenās aktivitātes: latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss. Apmācības notiek Rēzeknes Daugavpils pilsētās, kopā tās apmeklē 48 dalībnieki. Apmācību dalībnieki ir Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji. Apmācības vada pieredzējuši pedagogi Ina Kravale, Annite Petkune un Regīna Rimša. Apmācību procesā tiek ņemts vērā katra dalībnieka zināšanu līmenis, notiek darbs grupas un individuāli. Laba iespēja pielietot apgūto sarunvalodu ir gan latviešu valodas mācību stundās, gan integrācijas kursa nodarbību laikā. Projekta dalībnieku apgūtās zināšanas sekmēs tiem palīdzēs labāk iekļauties vietējā sabiedrībā, arī iedrošinās doties kārtot valsts valodas pārbaudes darbus vai veikt naturalizācijas procesu.

Labāk izprast vietējo sabiedrību, tās vēsturi un vērtības, projekta dalībniekiem palīdzēs apmeklētās teātra izrādes. Rēzeknes grupas dalībnieki 22. martā Latgales vēstniecībā „Gors” noskatījās izrādi „Gumijas princis”, pēc kura bija, ko pārrunāt un dalīties savās pārdomās kopā ar projekta koordinatori Svatlanu Semeņaku. Savukārt Daugavpils grupa 30. martā apmeklēs izrādi „Savējie”, kurā ar humora palīdzību tiks runāts par stabilām dzīves vērtībām un tik dažādiem cilvēkiem mums līdzās.

Projekta ieviesēji un arī tā dalībnieki gatavojas aprīļa mēnesī paredzētajiem projekta pasākumiem. Tie būs interaktīvi diskusiju vakari, kuros piedalīsies ne vien projekta dalībnieki, bet arī citi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji un vietējo mazākumtautību organizāciju aktīvisti. Diskusijas notiks 25. aprīlī Rēzeknē un 27. aprīlī Daugavpilī. Pirms pasākumiem notiks akcijas „Draudzības pogas” pilsētu ielās, kurās projekta dalībnieki uzrunās līdzcilvēkus aicinot visim būt draudzīgākiem un saliedētākiem.

Projekta aktivitāšu ieviešana turpināsies līdz jūnija mēneša beigām. Informācija pirms projekta pasākumiem tiks sniegta masu medijiem un būs pieejama biedrības „Baltā māja” mājas lapā www.baltamaja.lv. Projekta realizācija tiešā veidā sekmēs Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.  

Papildus informāciju:
Biedrība „Baltā māja”
Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni
Tālrunis: 65381707; 25903920
Informācija sagatavota un ievietota 26/03/2014

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA