Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” ietvaros piedalījās apmācību seminārā “ Politikas dokumentu analīze. Atzinumu un komentāru sagatavošana un iesniegšana”

 Biedrība projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” (Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10APIA/SIF/171/37), kuram finansējumu piešķīris Eiropas Sociālai fonds 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” piedalījās apmācību seminārā “Lēmumu pieņemšanas process, to pamatprincipi. Lēmumu pieņemšanas veidi.”

 

Apmācību seminārs notika Līvānos, 2011.gada 16.martā, tajās piedalījās 15 dalībnieki- biedrības darbinieki, biedri un brīvprātīgie. Apmācības vadīja biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” politikas eksperte Inta Šimanska, kuras ikdienas pienākumos ietilpst iepazīšanās ar grozījumiem valsts attīstības dokumentos un tiesību aktos par NVO sektoram aktuāliem jautājumiem, arī atzinumu gatavošana, un analīzes veikšana par sabiedrības līdzdalības trūkumiem, labās prakses par sabiedrības līdzdalības instrumentiem pozicionēšana vietējos, nacionālos un starptautiskos dažāda līmeņa forumos. Apmācību vadītāja dalībniekus iepazīstināja ar aktualitātēm minētajos jautājumos un dalībnieki zināšanas izmantoja praktiski darba uzdevumos. Apmācību vadītāja izmantoja interneta resursus un organizēja darbu grupas un individuāli. Apmācību seminārā tika nodrošināta kafijas pauze un tas noslēdzās tā izvērtējumu. Gūtās zināšanas biedrības darbinieki un biedri izmantos savā ikdienas darbā un tās tiks pielietotas citās projekta aktivitātēs.

Gūtās zināšanas biedrības darbinieki un biedri izmantos savā ikdienas darbā un tās tiks pielietotas sekojošajās projekta aktivitātēs- tematiskajās diskusijās.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

93% no projekta „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.