Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitātes Ventspilī.

Uzsāktas apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes Ventspilī. Apakšprojekta reģionālais apmācību seminārs Ventspilī notika 3. martā kultūras centrā.

 

Apakšprojekta reģionālais apmācību seminārā Jēkabpilī piedalījās seniori no Gulbenes novada, Cesvaines, Madonas, Sēlijas, Krustpils novada un mājinieki no Jēkabpils pilsētas un novada. Visus dalībniekus kopā bija aicinājusi biedrība „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un tās vadītāja Biruta Jemeļjanova, kas ir apakšprojekta reģionālā koordinatore. Apmācību vadītāja Ausma Pastore sniedza informāciju par pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veidiem un rosināja dalībniekus vairāk uzzināt par vecākās paaudzes iespējām iesaistīties vietējās sabiedrības procesos. Semināra vadītāja parādīja, cik daudz ir iespēju katram aktīvi paust savu viedokli.

Apakšprojekta reģionālajā apmācību seminārā Ventspilī piedalījās seniori no Talsiem, Kuldīgas, Liepājas un mājinieki no Ventspils. Visus dalībniekus kopā bija aicinājusi biedrība „Ventspils liedags” un tās vadītāja Ligita Kristovska. Apmācību vadītāja Linda Jākobsone rosināja dalībniekus domāt par aktīvu novecošanos un informēja par jautājumiem saistībā ar starppaaudžu solidaritāti. Ierosmei tika piedāvāti atraktīvi piemēri no interneta, kas stāstīja par drosmīgām un azartiskām vecmāmiņām no citām valstīm. Turpinājumā paši seniori analizēja kā labāk veidot sadarbību ar jauniešiem un kā kopā darīt labus darbus. Seniori secināja, ka jaunieši ir zinošāki jaunajās tehnoloģijās un tiem ir labākas svešvalodu zināšanas. Tomēr tika atzīmēts, ka skolēni ne vienu vien reizi ar interesi ir ieklausījušies arī stāstos, ko par seniem notikumiem ir stāstījuši dzīves gudrie seniori. Vecākā gadagājuma cilvēki dalījās savā pieredzē par paveikto savu līdzcilvēku labā. Vairāki dalībnieki atzina, ka nereti seniori palīdz citiem, tomēr par to plaši nestāsta, jo uzskata, ka palīdzēt otram grūtā brīdī tas ir pats par sevi saprotams. Seniori atzīmēja, ka pēdējā laikā mūsu valstī, diemžēl, netiek veicināta paaudžu sadarbība.

Pasākuma otrajā daļā notika apmācības kā veiksmīgāk sagatavot un realizēt labdarības akcijas. Dalībnieki darba grupās plānoja, kā sarīkot nūjošanas sacensības, kā veikt apzaļumošanas darbus, kā organizēt makulatūras vākšanu un atkritumu šķirošanu. Apmācību vadītāja Linda Jākobsone dažādu uzdevumu veikšanā iesaistīja visus semināra dalībniekus. Pasākuma noslēgumā seniori atzina, ka kopīgi pavadītais laiks un gūtās zināšanas, palīdzēs turpmāk senioru biedrībām labāk sagatavot un realizēt savas ieceres. Seniori atzinīgi novērtēja arī biedrības „Baltā māja” darbu, kas palīdz dažādās aktivitātēs būt kopā senioriem no visas Latvijas.

Turpmākās apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitātes Ventspilī būs nodarbības senioriem. To sagatavošanu un norisi koordinēs biedrība „Ventspils liedags”. Pavasara pusē biedrība „Ventspils liedags” rīkos labdarības akciju, kuras sekmīgākai norisei senioriem no biedrības „Ventspils liedags”, palīdzēs arī reģionālajā apmācību seminārā gūtās zināšanas.

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai