Apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitātes Jēkabpilī.

Uzsāktas apakšprojekta „ Senioru labo darbu maratons” (līguma Nr. 2010.CH04/ mac- 28/05) aktivitātes Jēkabpilī. Apakšprojekta reģionālais apmācību seminārs Jēkabpilī notika 1. martā Krustpils novada pašvaldības telpās.

 

Apakšprojekta reģionālais apmācību seminārā Jēkabpilī piedalījās seniori no Gulbenes novada, Cesvaines, Madonas, Sēlijas, Krustpils novada un mājinieki no Jēkabpils pilsētas un novada. Visus dalībniekus kopā bija aicinājusi biedrība „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste”” un tās vadītāja Biruta Jemeļjanova, kas ir apakšprojekta reģionālā koordinatore. Apmācību vadītāja Ausma Pastore sniedza informāciju par pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veidiem un rosināja dalībniekus vairāk uzzināt par vecākās paaudzes iespējām iesaistīties vietējās sabiedrības procesos. Semināra vadītāja parādīja, cik daudz ir iespēju katram aktīvi paust savu viedokli.

Dalībnieki arī aktīvi dalījās savā pieredzē par to, ko iespējams darīt, lai grūtā brīdī justos labāk. Vairāki atzina, ka spēku dod kopēja dziesma un deja. Atbildot uz dažu dalībnieku iebildumiem, ka nereti ir grūti vienoties par to, ko kopā darīt, NVO apmācību vadītāja Ausma Pastore dalījās pārdomās, ka cilvēki var vienoties par visu, ja vien tie uzklausa un ieklausās viens otrā. Pasākuma turpinājumā tika apgūtas labdarības akciju metodes, gūtas zināšanas par akciju plānošanas soļiem. Grupu darbā tika izteiktas vairākas labas idejas, kuru īstenošana semināra dalībniekiem būtu pa spēkam.

Turpmākās apakšprojekta „Senioru labo darbu maratons” aktivitātes, kas norisināsies Jēkabpilī un kuras koordinēs biedrība „Jēkabpils pensionāru apvienība „Sasaiste””, būs vairākas radošas un sportiskas nodarbības senioriem. Pavasara pusē Jēkabpilī tiks rīkota labdarības akcija, kuras sekmīgākai norisei palīdzēs arī reģionālajā apmācību seminārā gūtās zināšanas. Vēlam Jēkabpils aktīvajiem senioriem spēku un veselību, labus darbus darot!

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune

Šī publikācija ir veidota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

Apakšprojektu finansē Šveices konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai