Biedrība „Baltā māja”
2016. gada 17. jūnijs

 

Biedrība “Baltā māja” turpina projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” realizāciju

Turpinās biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts „Sociālās palīdzības sniegšana”. Projektu finansiāli atbalsta A/S “Latvijas meži;” administrē nodibinājums “Fonds “Ziedot””. Līguma Nr. 7.5./LVM/16/90.

   Pirmā projekta aktivitāte bija plaši apmeklēta un pavasarī jo sevišķi interesējoša – 7. aprīlī biedrībā “Baltā māja” ar informatīvu lekciju viesojās daiļdārzniecības un dārzkopības speciāliste Sandra Ozola. Tikšanās tēmas bija ļoti plašas un praktiski noderīgas – daudzgadīgo augu audzēšana, pārstādīšana un uzturēšana “formā”, oriģinālas idejas kā uzturēt savu puķu dobi glītu, veselīgu un pievilcīgu visu cauru gadu; tika piedāvātas ierosmes augsnes ekoloģiskajā atjaunošanā, uzvarā pār kaitēkļiem, kā arī līdzekļi dārzā – no dabas – dabai. Vēl tikšanās izskaņā bija jautājumu – atbilžu sadaļa, kur visi interesenti varēja uzdot savu jautājumu dārzu ekspertei.

   Savukārt, pavisam nesen, 14. jūnijā biedrība turpināja rotāt savu aktīvistu dārzus ar radoši izglītojošu nodarbību “Dārza dekori no otrreizējās pārstrādes materiāliem”, kur radošo darbu meistares Eleonoras Pastares vadībā tika darinātas krāšņas puķes dārza rotāšanai – no baltām plastmasas pudelēm, krāsainiem plastmasas šķīvjiem – radot kolorītas kompozīcijas, kas lieliski papildina dārza arhitektūru.

    Projekta dalībnieki – biedrības dienas centra klienti un citas personas ar invaliditāti regulāri piedalās vizuālās mākslas nodarbībās, ko pasniedz vizuālās mākslas skolotāja Līga Vērdiņa. Dalībnieki jau apguvuši vairākas mākslas tehnikas – mozaīkas veidošanu, linogriezumu, sausās adatas tehniku, ar šo tehniku palīdzību var radīt brīnišķīgus, smalkus mākslas darbus un gūt jaunas ierosmes turpmākajās iecerēs.

    Projekts turpinās un arī tā turpmākās aktivitātes – saistošas, radošo un praktisko iemaņu apguvi veicinošas. Lai skaisti un iedvesmoti vasaras saulgrieži!

 

Informāciju sagatavoja

Evita Ziemele